Kvickenstorps bollplan

Färnebogatan 75 (närmsta adress, bollplanen ligger invid Farstaängen utan angränsande gata).

Kvickenstorps bollplan är en 11-spels konstgräsplan som ligger vid Farstaängen.

Fakta

Typ av service
Idrottsanläggning som bokas
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

På anläggningen finns även en multisportyta och rakbanor med hoppgrop.

Fakta om anläggningen

  • 11-spels konstgräsplan
  • Rakbanor och hoppgrop
  • Multisportyta
  • Föreningsförråd och toalett (med kortlås)

Bra att veta

  • Bollplanen är bokningsbar. De tider bollplanen inte är bokad är den öppen för allmänheten
  • Det finns ingen bilväg eller parkering till bollplanen. Besökare hänvisas i första hand till gång, cykel och kollektivtrafik. Besökare med bil hänvisas till allmänna parkeringar i närområdet. Parkering på Nynäsvägens påfart eller i parken är ej tillåtet.
  • Omklädningsrum finns inte vid bollplanen.

Hitta hit

Uppdaterad