Idrotts- och föreningsverksamhet under coronapandemin

All organiserad idrottsverksamhet är välkommen att bedrivas i samtliga idrottsanläggningar inomhus och utomhus. Från 1 juni tillåts också matcher, tävlingar och cuper i viss omfattning.

Aktuellt just nu

Staden följer myndigheternas och regeringens rekommendationer.

Den 15 juli har det beslutats om att anpassa restriktionerna ytterligare. Det som berör verksamheten på och runt våra idrottsanläggningar är främst:

 • Regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.
 • Kommunernas möjlighet till vistelseförbud tas bort.
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafik tas bort.
 • Rådet om begränsning av antalet passagerare per fordon tas bort.

I och med att pandemilagens begränsning för hur många som kan vistas i lokaler tas bort öppnar vi också upp omklädningsrum, duschar och bastur i alla våra anläggningar.

Den 1 juli gjordes anpassningar kring restriktionerna för antal deltagare och nya tak infördes.

 • 50 vid sammankomst eller tillställning som anordnas inomhus.
 • 300 vid inomhusarrangemang där deltagarna anvisas sittplats.
 • 600 vid sammankomst eller tillställning som anordnas utomhus utan anvisad sittplats.
 • 3 000 vid utomhusarrangemang där deltagarna anvisas sittplats.
 • 1 800 vid demonstrationer som hålls utomhus.
 • 900 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande
 • I lokaler, utrymmen eller områden som hyrs för privata sammankomster får deltagarantalet högst uppgå till 50 personer.

Från 1 juni tillåts matcher, tävlingar och cuper i viss omfattning.

Som arrangör vilar ett ansvar för att minska smittspridning. När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget.

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats

Ingen möjlighet till övernattning

Vi kommer inte att erbjuda övernattningslokaler för mindre cuper, tävlingar och läger under 2021.

Stöd till föreningslivet för återstart

Vi erbjuder ett extra stöd till föreningslivet för att klara de utmaningar pandemin har inneburit. Stödet syftar samtidigt till att kunna kraftsamla i uppstarten för återgång av verksamheten till ett mer normalt läge.

Det är glädjande att många av er föreningar har hörsammat möjligheten och sökt stöden inom gällande sökperioder.

Det mest omfattande stödet är en kompensation för bokningskostnader som föreningen har under 2021 för sin barn- och ungdomsverksamhet. Extra insatser görs även för hyreskostnader för de föreningar som bedriver verksamhet i egna eller andra privata lokaler. Ett särskilt stöd för sommarlovsaktiviteter har formats för att föreningen ska ges möjlighet att erbjuda barn och unga (utanför föreningens ordinarie verksamhet) kostnadsfria aktiviteter eller samla föreningens medlemmar inför höstens återstart.

Stöd till föreningar och organisationer

Stadens alla stöd till föreningar och organisationer finns samlade på webbplatsen företags- och föreningsservice, stöd för föreningar och organisationer

Företags- och föreningsservice, stöd för föreningar och organisationer

Fortsatt gäller stor försiktighet

 • Stanna hemma om du har förkylningssymtom.
 • Håll avstånd till andra.  
 • Tvätta händerna ofta och noggrant

Varmt välkomna tillbaka till våra idrottsanläggningar!

 

Uppdaterad