Idrotts- och föreningsverksamhet under coronapandemin

All idrottsverksamhet är välkommen att bedrivas i samtliga idrottsanläggningar inomhus och utomhus.

Stöd till föreningslivet för återstart

Vi erbjuder ett extra stöd till föreningslivet för att klara de utmaningar pandemin har inneburit. Stödet syftar samtidigt till att kunna kraftsamla i uppstarten för återgång av verksamheten till ett mer normalt läge.

Det är glädjande att många av er föreningar har hörsammat möjligheten och sökt stöden inom gällande sökperioder.

Det mest omfattande stödet är en kompensation för bokningskostnader som föreningen har under 2021 för sin barn- och ungdomsverksamhet. Extra insatser görs även för hyreskostnader för de föreningar som bedriver verksamhet i egna eller andra privata lokaler.

Ett särskilt stöd för sommarlovsaktiviteter har formats för att föreningen ska ges möjlighet att erbjuda barn och unga (utanför föreningens ordinarie verksamhet) kostnadsfria aktiviteter eller samla föreningens medlemmar inför höstens återstart.

Stöd till föreningar och organisationer

Stadens alla stöd till föreningar och organisationer finns samlade på webbplatsen företags- och föreningsservice, stöd för föreningar och organisationer

Företags- och föreningsservice, stöd för föreningar och organisationer

Ta hand om varandra

  • Stanna hemma om du har symtom på covid-19.
  • Håll avstånd till andra om du ännu inte är fullvaccinerad.

Varmt välkomna tillbaka till våra idrottsanläggningar!

Uppdaterad