EU-projektstöd

Föreningar och organisationer i Stockholms stad kan söka stöd för omkostnader i samband med ansökningar till EU.

Du kan söka för projekt inom konst och kultur, till exempel inom EU-programmet Kreativa Europa eller andra program.

Stödet kan sökas av

Föreningar och organisationer i Stockholm kan söka stöd för EU-projekt.

Stöd kan sökas för

 • omkostnader i samband med EU-ansökningar
 • en del i finansieringen av EU-projekt

Vi ger inte stöd till projekt i efterhand. Notera att EU:s fonder kräver samarbeten mellan flera EU-länder.

Stödet är ett engångsstöd.

Ansök om och redovisa stöd

Använd vår ansökningsportal för att ansöka om stöd eller redovisa ett beviljat stöd.

Ansökningsdatum och besked

EU-projektstöd går att söka kontinuerligt. Ansök med en framförhållning på två månader. Om till exempel en ansökan från Kreativa Europas sista ansökningsdatum är 5 oktober, behöver vi ha fått in ansökan senast 5 augusti. 

Så bedömer vi din ansökan

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan tittar vi först på om ansökan uppfyller de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd. Det är också viktigt att du har skickat med rätt handlingar beroende på vilken organisationsform din förening har.

Om du söker stöd över 400 000 kronor ska du redogöra för hur ni arbetar mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier i er organisation. Redogörelsen gör du på en särskild blankett. Blanketten hittar du under vår information om generella villkor och krav för kulturförvaltningens stödformer. 

Generella villkor och krav för kulturförvaltningens stödformer

Om din ansökan uppfyller våra villkor går vi vidare med att bedöma ansökan utifrån våra bedömningsgrunder.

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan om stöd till EU-projekt använder vi oss av bedömningsgrunden om konstnärlig kvalitet, publikutveckling och kommunikation samt ekonomi och resurser.

Konstnärlig kvalitet

Här bedömer vi:

 • originalitet och yrkesskicklighet
 • angelägenhet och kontext
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten utvecklar ett konstnärligt uttryck
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten förhåller sig till komplexitet och eftertanke
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten utmanar rådande normer och strukturer
 • aktivitetens/verksamhetens långsiktiga värde. 

Publikutveckling och kommunikation

Här bedömer vi:

 • vilka målgrupper aktiviteten/verksamheten avser att nå
 • val av målgrupp utifrån till exempel ålder, genus, flerkulturellt perspektiv och geografisk spridning
 • i vilken grad val av format, tidpunkt, plats och kommunikationskanaler bidrar till att nå avsedd målgrupp
 • i vilken grad aktiviteten/verksamheten med dess innehåll och omfattning är angelägen för stockholmare och besökare.

Ekonomi och resurser

Här bedömer vi i vilken utsträckning de samlade resurserna är tillräckliga för att möta de konstnärliga och publika ambitionerna.I bedömningen tittar vi på:

 • budget och finansiering
 • samarbeten och nätverk
 • övriga resurser och förutsättningar som till exempel lokaler, teknik, kunnande, tillstånd och annat som är avgörande för att kunna realisera aktiviteten eller verksamheten. 

 

 

 

 

Om din ansökan har blivit beviljad

Det finns några viktiga saker för dig att tänka på när du har fått din ansökan beviljad. Detta gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet och hur du ska lämna in din redovisning efter att programmet är avslutat.

Skjuts projektet upp eller ändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan ska du skriftligen meddela det direkt till kulturförvaltningen. Om förändringarna är stora kan det innebära att du måste betala tillbaka pengar.

Detsamma gäller om du inte använder det stöd du har fått beviljat eller får pengar över från stödet.

Senast två månader efter projektets genomförande måste du skicka in en redovisning av projektets genomförande. För redovisningen använder du en särskild redovisningsblankett och du måste redovisa hela projektbudgeten.

Redovisningsblankett för EU-projektstöd (pdf)

Redovisningsblankett för EU-projektstöd (word, laddas ner)

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt kan du mejlat till kulturförvaltningens registratur. 

E-post: kultur@stockholm.se

Beslut om EU-projektstöd 2022-03-11

Intercult Productions ekonomisk förening/Koncept Rising Tides
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Replica/After Blackout
Beviljat belopp: 50 000 kronor

 

Beslut om EU-projektstöd 2021-08-31

Pergah co./Perform Europe
Beviljat belopp: 42 300 kronor

Beslut om EU-projektstöd 2020-12-22

A Radar Styled Novel AB/The Sphere
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Beslut om EU-projektstöd 2020-01-16

Intercult Productions/ Europa Direkt lntercult
Beviljat belopp: 295 400 kronor

Beslut om EU-projektstöd 2019-12-17

Historieberättarna
RAPPORT-Refugee Arts with Participants and Practioners Open to integRaTion 
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Beslut om EU-projektstöd 2019-09-05

Färgfabriken
SYMBIOSIS
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Beslut om EU-projektstöd 2018-12-14

Moderna Dansteatern / Life Long Burning 2019  
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Beslut om EU-projektstöd 2018-12-03

Intercult Productions
Intercult - Europeiskt Resurscentrum   
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Beslut om EU-projektstöd 2018-10-01

Anne Klontz
Sisyfos, arbete och mänsklig beröring
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Ideell förening Vision Forum / Golem och ekosystem
Golem och ekosystem: bildkonst, musik, dans och vetenskap i daolog
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Stiftelsen Kurdiska Biblioteket
Internationell kurdisk kulturell litteraturdatabas
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Beslut om EU-projektstöd 2018-09-14

Föreningen Candyland
Artist–Run Glocal (Creative Europe ansökan)
Beviljat belopp: 100 000 kronor

EU:s fonder och program

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad