Stöd till ungas egna kulturprojekt 2021

Under 2021 finns möjlighet för dig mellan 13-20 år att vända dig till en av nedanstående verksamheter för att få stöd att genomföra olika former av kulturprojekt.

 

Stipendiet Kulturstöd för unga avslutas 2021

Kulturförvaltningen ser över hur stödet till ungdomsdrivna kulturprojekt ska utformas från och med 2022. Föreningar eller organisationer med ansökningar rörande ungas eget skapande och ungdomsdrivna program hänvisar vi nu till:

Kulturstipendium för 2021

Stockholms stad delar även ut ett kulturstipendium för unga. Stipendiesumman är 25 000 kr.

Amir Halim tilldelas stipendiet Kulturstöd för unga 2021, för projektet Allt för dig.

Motivering
I Amir Halims kortfilm Allt för dig skildras kärlek, uppoffringar och klyftorna i samhället. Här beskrivs inkännande svårigheten att navigera bland förväntningar och önskningar. Med sin debutfilm har Amir Halim gjort avtryck och visar på stor potential att utvecklas som en framtida filmskapare.

Vem kan få stipendiet?

Stockholms stad delar ut kulturstipendiet till någon av de unga som beviljats Kulturstöd För Unga föregående år och genomfört kulturprojekt som

  • gjort skillnad och/eller avtryck för andra unga
  • visat på en särskild konstnärlig höjd
  • har god potential att utvecklas vidare
  • varit av särskild vikt för det lokala kulturlivet.

Nominering och beslut

Kulturförvaltningens coacher inom stödformen Kulturstöd för unga nominerar och röstar fram stipendiemottagare. Kulturnämnden fattar beslut i juni.

Beviljade kulturstipendium för unga

Kulturstipendium för unga 2020

Iman Talabani – poet 

Årets kulturstipendium för unga tilldelas poeten Iman Talabani från Farsta som slog igenom 2016 när hon kom på andra plats i Ortens Bästa Poet med sin dikt ”tillfälligt”.

Motivering: Poeten Iman Talabani från Farsta slog igenom 2016 när hon kom på andra plats i Ortens Bästa Poet med sin dikt ”tillfälligt”. Sedan dess har hon vunnit svenska folkets hjärtan med sina texter och starka Youtubeklipp där hon pratar om förorten, förortsgrabbar, egna erfarenheter och motiverar unga tjejer att våga ta mer plats! Med programmet ville Iman lyfta fram sin hemort Farsta. Imans program Ortens Bästa Poet ON Tour arrangerades på Farsta Biblioteks stora scen, där en av målsättningarna var lokala ungdomars och unga vuxnas delaktighet. Dessa ungdomar och unga vuxna involverades i planeringen och genomförandet av programmet. Sex poeter, en artist, sexton volontärer samt en fotograf genomförde och dokumenterade programmet som fyllde salongen. Med en publik på 300 personer skapades en oförglömlig kväll fylld med gemenskap och kärlek över generationsgränserna.

Vem kan få stipendiet?

Stockholms stad delar ut kulturstipendiet till någon av de unga som beviljats Kulturstöd För Unga föregående år och genomfört kulturprojekt som

  • gjort skillnad och/eller avtryck för andra unga
  • visat på en särskild konstnärlig höjd
  • har god potential att utvecklas vidare
  • varit av särskild vikt för det lokala kulturlivet.

Nominering och beslut

Kulturförvaltningens coacher inom stödformen Kulturstöd för unga nominerar och röstar fram stipendiemottagare. Kulturnämnden fattar beslut i juni.

David Hellström har med ett oerhört arbete och en stor förmåga att entusiasmera och inspirera fått gatukonstfestivalen Springbeast i Snösätra att växa och ändå behålla sin själ. Genom den nationellt och internationellt uppmärksammade festivalen skapas under tre dagar en plattform för gatukonsten där barriärer bryts och människor förs närmare varandra.

Om Springbeast

Springbeast arrangeras under tre dagar i Snösätra industriområde i Rågsved. Målet är att skapa en plattform för gatukonsten, bryta barriärer och föra människor närmare varandra. Under Springbeast målas en 4 500 kvm vägg med graffiti av hög kvalité. Aktiviteter med musik, dans, yoga och qi-gong erbjuds. 2018 deltog 160 målare, 25 artister och 7 DJ:s med 15 000 besökare. Festivalen lockar graffitikonstnärer från hela världen och har blivit uppmärksammad både nationellt och internationellt.

K-pop gruppen ToXIC$

ToXIC$ har genom sitt återkommande kulturevenemang K-POP Plot Twist Contest lyft den östasiatiska populärkulturen genom dansföreställningar, tävlingar och workshops med fullt hus på Ungdomens Hus Tuben i Farsta. Det välarbetade arrangemanget bidrar till ökad mångkulturell acceptans och välkomnar många ungdomar som identifierar sig inom HBTQ.

För ett unikt projekt och en otroligt fin fotoutställning om förintelsen, för unga som äldre på Tuben, ungdomens hus i Farsta. Tjejerna fick uppleva vad de själva läst om i sina skolböcker. Projektet kom att inspirera många andra ungdomar att våga tänka utanför ramarna och tro på sina idéer.  

Stipendiet delades mellan Aida Sall, Emelie Valdebenito, Erica Leander och Heba Hashimi.

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad