Stöd till kulturaktiviteter i Snösätra 2023

Stockholms stad vill bidra till en fortsatt utveckling av Snösätra som kulturpark vid Rågsveds naturreservat. Därför satsar staden extra medel under 2023 för kulturaktiviteter i området.

Aktörer som är intresserade av att medverka kan söka ett tillfälligt stöd för detta.

 • Du kan söka stöd för alla former av kultur som lämpar sig att genomföra utomhus som teater, dans, musik, konst och cirkus med mera.
 • Du kan söka stöd för projekt som genomförs från den 31 mars 2023 till årets slut.
 • Du kan söka stöd upp till 400 000 kronor.
 • Du söker senast 3 februari i stödformen eget skapande, deltagande och folkbildning.
  Stöd till eget skapande, deltagande och folkbildning

Praktiska förutsättningar och andra frågor

 • Föreningen Kulturkvarter Snösätra hyr marken där kulturaktiviteterna kan äga rum. Om du vill göra kulturaktiviteter på området så behöver du ta kontakt med föreningen Kulturkvarter Snösätra
  E-post: kontakt@kulturkvartersnosatra.com

 • Om du har frågor om stöd till kulturaktiviteter i Snösätra kontakta kulturstödsenheten på kulturförvaltningen.
  E-post: kulturstod@stockholm.se

Tips

Föreningar och organisationer i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör kan även ansöka om föreningsstöd från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Stödet ges som verksamhetsstöd eller aktivitetsstöd.

Ansök om och redovisa stöd

Använd vår ansökningsportal för att ansöka om stöd eller redovisa ett beviljat stöd.

 

Om din ansökan har blivit beviljad

Uppdaterad