Extra hyresstöd till föreningar med egna lokaler

Under 2021 finns ett nytt extra hyresstöd som kan sökas av föreningar med egna lokaler, som normalt inte söker idrottsnämndens ordinarie hyresstöd. Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Pandemin har slagit hårt mot många idrottsföreningar det senaste året och det finns ett behov av återstart. Detta gäller inte minst föreningar med egna lokaler eller förstahandshyreskontrakt. De föreningarna kan nu söka ett nytt tillfälligt extra hyresstöd.

Stödet uppgår till totalt till 2 miljoner kronor. Sista ansökningsdatum för stödet är 17 oktober 2021.

Om stödet

Vilka aktiviteter gäller stödet för?

Vi välkomnar ansökningar från föreningar vars verksamhet inkluderar idrott, friluftsliv och rörelse eller fysisk aktivitet.

Vilka målgrupper gäller stödet för?

Aktiviteterna i lokalerna som stöd söks för ska helt eller delvis vara riktade mot barn och ungdomar i åldern 7–20 år.

Vilka typer av kostnader kan föreningarna söka stöd för?

Föreningarna kan söka stöd för 90 procent av den sammanlagda kostnaden inklusive moms för

 • hyra, arrende och fastighetslån (räntor och avgifter)
 • el, värme och vatten
 • försäkring av lokal
 • sophantering
 • latrintömning.

Vilken tidsperiod går det att stöd för?

Stöd går att söka för kostnader som avser perioden januari till och med december 2021.

Vilka föreningar kan söka stödet?

Föreningar som söker stöd måste uppfylla idrottsnämndens beslutade allmänna förutsättningar och grundläggande villkor för att få stöd.

För det här specifika stödet gäller dessutom att det bara kan sökas av föreningar

 • som har egna lokaler eller som innehar ett förstahandshyreskontrakt
 • som normalt inte söker stöd för lokalen från idrottsnämnden.

Hur kommer stödet att prioriteras?

Stödet kommer att prioriteras beroende på

 • om föreningen erbjuds att boka tid i idrottsnämndens lokaler: de som inte bokar i våra anläggningar kommer att prioriteras
 • antal medlemmar i åldern 7-20 år samt omfattning av barn- och ungdomsverksamhet i lokalen
 • eventuella hyresintäkter från andra föreningar: stödet minskas med 50 procent av dessa hyresintäkter
 • den yta som används för föreningens huvudverksamhet: stöd ges inte för till exempel kansli, cafeteria, gym eller klubbhus.

Andra viktiga kriterier för stödet

 • Maximalt stöd är fem prisbasbelopp (238.000 kronor för 2021).
 • Förvaltningen kommer att göra ett platsbesök för att bekräfta att lokalen är lämplig för barn- och ungdomsverksamhet innan stöd betalas ut.

Hur söker man stödet?

Stöd söks på en särskild ansökningsblankett. Till ansökan ska föreningen bilägga:

 • schema för hur lokalen används
 • kopia på hyresavtal
 • kopia på senaste hyresavi
 • fakturakopior som styrker kostnader som ni tagit upp i ansökan
 • årliga handlingar som krävs för att uppfylla nämndens allmänna villkor för stöd.

Ansökan om extra hyresstöd till föreningar med egna lokaler 2021 (pdf, 260 kB, nytt fönster)

Annan viktig information

Beslut om stöd och eventuell utbetalning kommer att ske före 31 december 2021.

Om du vill ha mer information

Om du vill läsa mer om bakgrunden till beslutet finns tjänsteutlåtande och protokollsutdrag på Insyn.

Blanketter och dokument rörande stödet

Ansökan om extra hyresstöd till föreningar med egna lokaler 2021 (pdf, 260 kB, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar 2020 (pdf, 245 kb, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Funktionsnedsättning
Funktionshindersorganisationer med fokus på barn

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga

Övriga föreningar och organisationer
Scouter Spelföreningar

Uppdaterad