Fritidsutvecklarnas aktivitetsstöd

Fritidsutvecklarnas aktivitetsstöd är till för vissa typer av aktiviteter som sker i grupp på fritiden för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet.

Formella regler

Målgruppen för fritidsutvecklarnas aktivitetsstöd

Målgruppen för bidraget är vuxna personer över 21 år inom personkrets 1 som har någon LSS-insats. Det kan vara daglig verksamhet, gruppbostad, servicebostad eller boendestöd i lägenhet Stockholms stad.

Vem kan söka?

Föreningar som är registrerade i Stockholms stad som har målgruppen bland sina  medlemmar. Alla medlemmar i föreningen behöver inte tillhöra målgruppen för föreningen ska få bidrag.

Hur mycket pengar får man?

Per medlem som har LSS-insats får man 100 kronor per år.
För personer som provar-på en gång får föreningen 100 kronor.

Man får även 12 kronor per aktivitet och medlem från idrottsförvaltningen genom följande sätt:

Är ni en barn- och ungdomsförening som söker om medlemsaktivitetsstöd från idrottsförvaltningen i Stockholms stad?

Genom dessa söker ni per medlem och aktivitet också för vuxna som har en funktionsnedsättning. Det gäller medlemmar som varit aktiva minst 10 gånger under året. Då får föreningen 12 kronor per medlemsaktivitet för medlemmar från 13 år och uppåt som har en funktionsnedsättning.
Se mer om medlemsaktivitetsstödet för föreningar på Stockholms stads webbplats.

Om ni inte är en barn- och ungdomsförening som söker medlemsaktivitetsstöd från idrottsförvaltningen i Stockholms stad söker ni även om aktivitetsstöd per medlem och aktivitetstillfälle från Fritidsutvecklarnas aktivitetsstöd som ger 12 kronor per tillfälle.

För att få stödet ska ni skriva i närvarokort varje gång ni har en aktivitet och skicka samtidigt med denna ansökan till Fritidsutvecklarna.

Vad krävs för att få bidraget?

  • Skicka in ansökan
  • Skicka in föreningens stadgar
  • Skicka in kopia på senaste underskrivna årsmötesprotokollet
  • Skicka in deltagarförteckning med namn på deltagaren samt namn, adress och telefonnummer till antingen LSS-bostad eller daglig verksamhet eller övrigt som kan visa att föreningsmedlemmen har en LSS-insats
  • Skicka en inbjudan om aktiviteten till Fritidsutvecklarna. Idrottsförvaltningen hjälper till att göra reklam för aktiviteten. Ta kontakt med Jenny Åhsberger om information och när utskick per post görs.
  • Spara kvitton och fakturor om hur ni har använt pengarna

Datum att ha koll på

Senast den 25 februari ska ansökan, stadgar, årsmötesprotokoll och deltagarförteckning skickas till Fritidsutvecklarna för helår som gått. Sedan betalas stödet ut i mars.

Blanketter och dokument rörande stödet

Fritidsutvecklarnas aktivitetsstöd (doc, 55 kB, nytt fönster)

Deltagarförteckning Fritidsutvecklarnas aktivitetsstöd (doc, 30 kB, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus

Djurorganisationer Hembygdsföreningar

Övriga föreningar och organisationer

Scouter Spelföreningar Trädgårds- och odlingsföreningar

Uppdaterad