Fritidsutvecklarnas evenemangsstöd

Om du vill genomföra regelbundna evenemang för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet, kan du kanske söka det här stödet.

Formella regler

Evenemangens målgrupp

Målgruppen för stödet är vuxna personer med rätt till LSS-insatserna för personer inom personkrets 1. Det kan vara att man går på daglig verksamhet, har assistent, bor i gruppbostad, servicebostad eller har boendestöd i Stockholms stad. Alla besökare behöver inte vara från målgruppen men minst hälften ska vara från målgruppen.

Vem kan söka?

Vem som helst som vill arrangera evenemang från en förening, stiftelse eller studieförbund.

Hur mycket pengar får man?

Det beror på vad man vill göra, hur stort evenemanget är och när man vill göra det. Räkna ut hur mycket pengar som behövs och skriv en budget i ansökan.

När kan man ha evenemanget?

Det ska vara på en helgdag, en lördag, söndag eller kväll innan helgdag. Gärna på helger då det inte är finns andra evenemang. Fråga Fritidsutvecklarna om när det passar bra och inte krockar med andra evenemang.

För vad kan man söka?

Publika evenemang som till exempel uppvisningar, galor, idrottsevenemang, teater, konserter, föreställningar och fester.

Entrékostnad

Man kan ha en kostnad för inträde men det ska i så fall vara en liten kostnad.

Vad krävs av den som får stödet?

  • Man ska skicka en inbjudan evenemanget till Fritidsutvecklarna i god tid innan evenemanget. Fritidsutvecklarna sprider informationen till gruppbostäder, servicebostäder och dagliga verksamheter och andra med intresse.
  • Skriva till Fritidsutvecklarna hur man har använt pengarna och spara kvitton och fakturor. 
  • Skriva till Fritidsutvecklarna ungefär hur många som kom till evenemanget och hur evenemanget fungerade.

Blanketter och dokument rörande stödet

Fritidsutvecklarnas evenemangsstöd (pdf, 80 kB, nytt fönster)

Uppdaterad