Extra stöd för sommaraktiviteter 2021

För sommaren 2021 finns ett nytt extra stöd för sommaraktiviteter för barn och ungdomar. Tanken är att stödet ska stärka föreningarna och bidra till en återstart av verksamheterna. Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad. Välkommen med er ansökan för en aktiv sommar 2021!

Pandemin innebär att fler barn och ungdomar än normalt förväntas vistas hemma i Stockholm även under denna sommar. Pandemin har slagit hårt mot många idrottsföreningar det senaste året och det finns ett behov av återstart.

Om stödet

Vilka aktiviteter gäller stödet för?

För många föreningar kan särskilda sommaraktiviteter vara ett sätt att stärka föreningsandan eller gruppgemenskapen och locka de som valt, eller funderar på, att sluta att istället återuppta sin föreningsaktivitet.

Vi inför därför, precis som förra sommaren, ytterligare en möjlighet att ge stöd till de ideella föreningar i Stockholm som vill aktivera stockholmare i sommar.

Vi välkomnar ansökningar för såväl idrott som friluftsliv och rörelse eller fysisk aktivitet. Det är möjligt att ansöka om stöd för nedanstående aktiviteter:

 • öppna aktiviteter
 • dagläger
 • återstart av föreningar (aktiviteter som anordnas för föreningens egna medlemmar)
 • vattenvana och simskola.

Vilka målgrupper gäller stödet för?

Aktiviteterna ska vara riktade mot barn och ungdomar i åldern 6–20 år.

Vilka typer av kostnader kan föreningarna söka stöd för?

Föreningarna kan söka stöd för:

 • ledarkostnader
 • lokalkostnader
 • förbrukningsmaterial
 • enklare förtäring som frukt, dryck och glass.

Med förbrukningsmaterial avses vattenflaskor, västar, t-shirts, enklare priser, samt annat material av ringa värde.

Vilken tidsperiod går det att stöd för?

Det går att söka stöd för aktiviteter som genomförs under perioden 12 juni – 17 augusti 2021.

Vilka föreningar kan söka stödet?

Föreningar som söker stöd måste uppfylla idrottsnämndens beslutade allmänna förutsättningar och grundläggande villkor för att få stöd.

Hur kommer stödet att prioriteras?

Vi strävar efter att kunna erbjuda varierade aktiviteter över hela staden och ge så många föreningar som möjligt stöd till aktiviteter. Aktiviteter inom kommungränsen prioriteras.

Utomhusaktiviteter prioriteras

Utomhusaktiviteter är av smittskyddsskäl prioriterade, men inomhusaktiviteter som kan visa att de uppfyller gällande restriktioner kan få stöd beviljat. Vi kommer även att prioritera att kunna erbjuda en mångfald av öppna aktiviteter i vår bedömning.

Prioritering för vattenvana och simskola

När det gäller aktiviteten ”Vattenvana och simskola” prioriterar vi:

 • samarbeten med idrottsförvaltningen eller den lokala stadsdelsförvaltningen
 • socioekonomiskt svagare områden
 • vattenvana för 6–10 år
 • vattenvana och simkunnighet för 16–20 år.

Endast simföreningar kan söka stöd för den typen av aktiviteter.

Så bedömer vi storleken på stödet

Vid prioritering av inkomna ansökningar är storlek på beviljade stöd bedömda utifrån antal dagar/timmar, hur många ledare som är rimligt med mera.

Om omfattningen, det vill säga planerade dagar/timmar, minskas kommer en omprövning av tidigare beslutat belopp att göras i samband med att förvaltningen erhåller schemaändringen.

Andra viktiga kriterier för stödet

 • Aktiviteten ska vara kostnadsfri för samtliga deltagare.
 • Endast simföreningar kan söka stöd för aktiviteten ”vattenvana och simskola”.

Hur söker man stödet?

Föreningen kan ansöka om stöd genom att skicka in blanketten ”Ansökan om Extra stöd sommaraktiviteter 2021”.

 • Sista ansökningsdatum är 18 juni. Ansökningar som inkommer efter 18 juni kommer inte att behandlas.
 • Inkomna ansökningar behandlas löpande.
 • Komplett ansökan ska inkommit senast 1 vecka före att aktiviteten startar.

Inbjudan, program eller liknande ska biläggas ansökan. Det är viktigt att upptaget material specificeras i ansökan.

Ansökan om Extra stöd för sommaraktiviteter 2021 (pdf, 300 kB, nytt fönster)

Hur följs stödet upp?

Idrottsförvaltningen kommer att göra kontroller under sommaren att de verksamheter som erhållit stöd genomförs i enlighet med inskickad ansökan, eller inskickat kompletterat schema. Om ingen verksamhet bedrivs vid kontroll kan det leda till minskat eller uteblivet stöd.

Om ändringar görs jämfört med tidigare inlämnat schema/tidplan måste detta meddelas idrottsförvaltningen innan aktiviteterna påbörjas. Skriv diarienummer och schemaändring i rubriken. Ändringarna ska skickas till:
foreningsbidrag.idrott@stockholm.se

Redovisning

Efter genomförd aktivitet kommer ni behöva lämna en redovisning för genomförd aktivitet på en särskild blankett.

 • Kvitton, fakturor eller liknande som styrker upptagna kostnader (ej ledare) kommer behöva lämnas in, så tänk på att spara dessa.
 • Redovisning ska lämnas senast 30 september.
 • Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen redovisning.

Redovisning extra stöd sommaraktiviteter (pdf 241 kb, nytt fönster)

Annan viktig information

Det ordinarie stöden ”Ledarstöd till aktiviteter under skollov” och "Lokalhyresstöd under skollov” går inte att söka för sommarlovet 2021. De ersätts istället av detta stöd för sommaraktiviteter. 

Om du vill ha mer information

Om du har några frågor, kontakta: föreningsbidrag.idrott@stockholm.se

Om du vill läsa mer om bakgrunden till beslutet finns tjänsteutlåtandet på Insyn.

För de som söker stöd för läger och cuper är det viktigt att detta sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Blanketter och dokument rörande stödet

Ansökan om Extra stöd för sommaraktiviteter 2021 (pdf, 300 kB, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar 2020 (pdf, 245 kb, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus
Djurorganisationer

Funktionsnedsättning
Funktionshindersorganisationer med fokus på barn

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga

Kultur
Föreningar för nationella minoriteter Föreningar med fokus på etnisk kultur

Övriga föreningar och organisationer
Scouter Spelföreningar

Uppdaterad