Fritidsutvecklarnas semesterverksamhetsstöd

Vill du arrangera gruppaktiviteter under juni, juli och augusti månad för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet? Då kan du kanske söka det här stödet!

Formella regler

Semesterverksamhetsstödets målgrupp

Målgruppen för stödet är vuxna personer över 21 år inom personkrets 1 som har någon form av LSS-insats. Det kan till exempel vara daglig verksamhet, gruppbostad, servicebostad eller boendestöd i Stockholms stad.

Vem kan söka?

Föreningar, stiftelser, studieförbund och organisationer som gör gruppaktiviteter på sommaren för målgruppen.

För vad kan man söka?

För utflykter, dagsemester, prova-på aktiviteter under juni, juli och augusti för målgruppen. Aktiviteterna ska  pågå under minst 4 timmar. Det ska vara öppet för alla i målgruppen.

Hur mycket pengar får man?

Per person som har LSS-insatser och som bor i Stockholms stad får man 250 kronor per dag.

Hur ska man göra?

Ta kontakt med Jenny Åhsberger för att höra att det går att få stödet för just den verksamhet ni vill göra. Ansök sen om semesterverksamhetsstöd. Skicka en inbjudan till Fritidsutvecklarna i god tid innan sommaren. Ta emot anmälningar till aktiviteten och skicka sedan en deltagarlista till Fritidsutvecklarna. Efter det betalas stödet ut.

Varför finns det semesterverksamhetsstöd?

Det behövs fler aktiviteter för de som vill göra något kul på semesterdagar man har när man är hemma i Stockholm under sommaren. Stödet är hjälp att kunna ha extra ledare för aktiviteter i Stockholmsområdet.

Vad krävs av dem som får stödet?

  • Skicka en inbjudan till Fritidsutvecklarna i god tid innan sommaren.
  • Skriv till Fritidsutvecklarna hur ni använt penarna och spara kvitton och fakturor.

Blanketter och dokument rörande stödet

Ansökan om Fritidsvecklarnas semesterverksamhetsstöd (doc, 43 kB, nytt fönster)

Deltagarförteckning Fritidsutvecklarnas semesterverksamhetsstöd (doc, 30 kB, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus

Djurorganisationer Hembygdsföreningar Studieförbund

Övriga föreningar och organisationer

Scouter Spelföreningar Trädgårds- och odlingsföreningar

Uppdaterad