Lokalhyresstöd under skollov

Har er förening evenemang under skollov för barn och ungdomar? Då kan ni söka stöd för lokalhyreskostnader för evenemanget, om ni uppfyller rätt kriterier. Stödet kallas formellt "Lovstöd lokalhyra för barn- och ungdomar" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Föreningar som under lov bokar en anläggning för evenemang kan ansöka om stöd för att täcka hyreskostnaden de blir fakturerade.

Stödet kan sökas för evenemang som vänder sig till barn och ung­domar och som genomförs på skollov utanför ordinarie säsong. Med evenemang avses en speciell aktivitet som exempelvis cup, träningsläger eller prova på-verksamhet.

Stöd ges inte när aktiviteten är att betrakta som en ordinarie del av föreningens återkommande verksamhet. Exempel­vis en förenings­dag, klubbmästerskap eller en turnering för grann­föreningar.

Stödet består av

Stöd utbetalas för maximalt två veckors hyra upp till 50 procent av hyreskostnad för bokningen. Maximalt utbetalas 50 000 kronor per evenemang.

Villkor för stöd

  • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förut­sättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad
  • Föreningen uppfyller villkoren för medlemsaktivitets­stöd
  • Stödet gäller enbart för de anläggningar som idrottsför­valtningen godkänt som lämpliga för ändamålet
  • Om idrottsförvaltningen kan tillhandahålla lämplig lo­kal, ska föreningen boka den för att kunna ta del av stö­det.
  • Att föreningen inte endast är utförare och att det egentli­gen är en kommersiell aktör som står bakom evene­manget.

Ansökan

Ifylld ansökan ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast fyra veckor innan evenemanget första dag.

Redovisning

Redovisning ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast två månader efter avslutad aktivitet, annars uteblir stödet.

Till redovisningen bifogas:

  • fakturakopior på fakturerad hyra, alternativt uppgift om fakturanummer om fakturan är utfärdad av idrottsnämn­den
  • kopia på utbetalningsunderlag om lokalen hyrs ut av an­nan part än idrottsnämnden (föreningen ska betala faktu­rorna oavsett uthyrare)

Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen redovis­ning.

Blanketter och dokument rörande stödet

2021 Ansökan Lokalhyresstöd under skollov (pdf, 215 kb, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar 2020 (pdf, 245 kb, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Funktionsnedsättning
Funktionshindersorganisationer med fokus på barn

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga

Kultur
Föreningar för nationella minoriteter Föreningar med fokus på etnisk kultur Föreningar med inriktning på konst och kultur Unga kulturutövare

Övriga föreningar och organisationer
Scouter Spelföreningar

Uppdaterad