Fritidsutvecklarnas stöd till träffverksamhet

Det är viktigt för alla att ha något roligt att göra på fritiden. Om du vill ordna sociala, kulturella öppna träffpunkter under fritiden för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet, kan det här stödet för delfinansiering kanske vara av intresse att söka.

Formella regler

Verksamhetens målgrupp

Målgruppen är vuxna personer med rätt till LSS-insatserna gruppbostad, servicebostad eller boendestöd i lägenhet Stockholms stad. Alla i träffverksamheten behöver inte tillhöra målgruppen för att delfinansiering kan ske.

Vem kan förvaltningen stödja med delfinansiering?

Föreningar, stiftelser, studieförbund, verksamheter i stadsdelar, dagliga verksamheter som bedriver träffverksamhet på fritiden.

Hur mycket pengar kan förvaltningen gå in med?

När träffverksamheten har funnits ett tag och har besökare som kommer ofta går idrottsförvaltningen in med 400 kr för varje träff. För att komma igång med en helt ny verksamhet kan en större del ges.

Hur ofta kan man komma överens om delfinansieringen?

En eller två gånger per år. Förvaltningen behöver veta hur många träffar som planeras.

För vad kan man använda förvaltningens delfinansiering?

För träffverksamhet på kvällar och helger som är varje eller varannan vecka under största delen av året. Man kan inte använda finansieringen till lokaler, löner och kontorsmaterial. Förvaltningens insats ska gå till sådant som skapar aktivitet och intresse för träffarna: artister, spel, material eller personer som håller föredrag. Behov finns av verksamheter på helger och möjlighet att köpa mat till självkostnadspris.

För delfinansieringen vill förvaltningen ha dessa uppgifter:

  • Man ska skicka en inbjudan till träffarna till Fritidsutvecklarna senast en månad innan terminsstart. Verksamheten lägger in träffarna i god tid i appen Kul i stan.
  • Skriva till Fritidsutvecklarna hur man har använt pengarna när de är slut och spara kvitton och fakturor.
  • Skriva till Fritidsutvecklarna ungefär hur många som kommit på träffarna.

Blanketter och dokument rörande stödet

Underlag för delfinansiering träffverksamhet (doc, 52 kB, nytt fönster)

Underlag för delfinansiering träffverksamhet (pdf, 45 kB, nytt fönster)

Uppdaterad