Anslagstavlor

Anslagstavlor finns placerade på flera platser i Stockholms stadsdelar. De är till för information från föreningar och ideella organisationer.

Anslagstavlorna är inte avsedda för kommersiell verksamhet och meddelanden bör inte sitta uppe längre än 14 dagar.

Har du frågor om anslagstavlorna? Kontakta den stadsdelsförvaltning där anslagstavlan du har frågor om ligger.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Affischplats Stockholm

För att göra det lättare att nå ut med kultur- och evenemangsinformation i det offentliga rummet har Stockholms stad också ett antal friaffischeringsytor där du kan affischera gratis.

Uppdaterad