Lokaler och anläggningar

I Stockholm finns lokaler, mötesplatser och idrottsanläggningar som ofta används av föreningar för verksamhet.

Ofta kan lokaler och anläggningar bokas även av företag och privatpersoner.

Hitta samlingsplatser och möteslokaler

Idrottsanläggningar

Uppdaterad