Erbjud föreningsaktiviteter för nya svenskar

Vill er förening välkomna nya svenskar i er verksamhet? Genom att ta del av Stockholms stads satsning har ni möjlighet att få nya medlemmar samt bidra till integration och ett inkluderande Stockholm.

Stockholms stad erbjuder utrikesfödda som är långt ifrån arbetsmarknaden en insats där de får ta del av föreningslivet i Stockholm. Genom den här satsningen matchas utrikesfödda vuxna mot olika föreningsaktiviteter.

Föreningar, samfund och stiftelser som vill få nya medlemmar och bidra till ett inkluderande Stockholm välkomnas delta i satsningen. Aktiviteter kan till exempel handla om studiecirklar, sport- eller kulturaktiviteter och får arrangeras inom hela Stockholmsområdet. Aktiviteten ska vara kostnadsfri för deltagaren men den mottagande organisationen får en engångsersättning per deltagare som betalas ut av Stockholms stad.

Villkoren för en föreningsaktivitet för utrikesfödda

En föreningsaktivitet ska vara en introduktion till föreningslivet. Er förening kan erbjuda en aktivitet i er ordinarie verksamhet eller så kan ni skapa en särskild aktivitet för nya svenska. Aktiviteten behöver vara en del i deltagarens handlingsplan inom Stockholms stad eller Arbetsförmedlingen och vara godkänd av personens handläggare.

Aktiviteten ska

 • vara gratis för deltagare
 • omfatta 1–3 timmar per vecka
 • erbjudas vid 8–15 tillfällen
 • uppfylla kvalitetssäkrade kriterier, bland annat ska ni ha en utsedd svensktalande kontaktperson samt ha inslag av teori och lärande.

Målgrupp för satsningen

Målgrupp för föreningsaktiviteter är nya svenskar som

 • är utrikesfödda (med fokus på nyanlända)
 • är mellan 18 och 64 år
 • står långt ifrån arbetsmarknaden
 • är folkbokförda i Stockholms stad
 • har en handlingsplan hos Stockholms stad eller Arbetsförmedlingen
 • vill förbättra sin svenska, hälsa och sina sociala nätverk.

Stockholms stads föreningssamordnare ansvarar för matchningen mellan deltagare och föreningar. Utgångspunkten är individens egna önskemål och intressen.

Målet med insatsen

Målet är att stärka deltagarens

 • Språk – genom att prata svenska i en avslappnad miljö
 • Hälsa – genom fysisk aktivitet eller social samvaro
 • Nätverk – genom att lära känna nya människor i en ny kontext.

Uppdaterad