En trapetsartist
Foto: Mikka Luotio

Kulturaktörer

Stockholms stad vill stärka kulturen i Stockholm. Det gör vi genom att ge stöd till det fria kulturlivet för att det ska kunna skapa konst och kultur som alla stockholmare och besökare kan ta del av. Du som är kulturaktör kan söka olika stöd, få hjälp med lotsning och annan service.

Genom att ge stöd till det fria kulturlivet, konstnärerna och konsthantverkarna har Stockholms stad den viktiga uppgiften att främja och utveckla kulturlivet i hela staden.

Vi arbetar även för en kulturdriven stadsutveckling. Kulturen ska vara med från start när Stockholm växer, för när staden växer så ska den växa med kultur. 

Få nyhetsbrev om kulturstöd och stadsutveckling

Få tips om våra kulturstöd och kulturstipendier, information om lokaler och stadsdelar som görs tillgängliga för kulturaktörer, samt tips om stöd från andra organisationer och inspirerande kulturhändelser.

Nyhetsbrevet Kulturstöd och stadsutveckling

Kontakt

Kulturstrategiska staben
Kulturförvaltningen

Telefon
Telefon 08-508 319 00
E-post
E-post kulturstod@stockholm.se

Besöksadress:
Askebykroken 13, Rinkeby

Postadress:
Box 8100
163 08 Spånga

Uppdaterad