Ateljékön

För närvarande finns omkring 300 ateljéer och 50 ateljébostäder för konstnärer i Stockholms stads fastigheter, de förmedlas genom ateljékön.

Syftet med ateljékön är att säkerställa en rättvis fördelning av stadens ateljéer och ateljébostäder till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer.

Ateljékön ska också skapa en möjlighet för nyutexaminerade bild- och formkonstnärer att kunna få en ateljé i början på sin yrkesbana.

Målet är att Stockholm fortsatt ska vara en stad där konstnärer har goda möjligheter att vara yrkesverksamma.

Villkor för ateljékön

Följande villkor gäller för Stockholms stads ateljékö.

För att ställa dig i kön

Du ansöker via vår ansökningsportal. För att söka en ateljé eller ateljébostad genom stadens ateljékö måste du vara folkbokförd i Stockholms stad, samt uppfylla minst ett av följande kriterium:

  • En examen inom bild och form från konsthögskola. De konstnärliga högskolor som räknas är de som Konstnärernas riksorganisation (KRO) har som krav för medlemskap.
  • Jämförbar utländsk högskoleutbildning i fri konst, design eller konsthantverk.
  • Motsvarande yrkesmeriter som kan styrkas. (Antalet yrkesår och dokumenterade sammanhang är avgörande, till exempel uppdrag eller utställningar där urvalet gjorts av professionell sakkunnig inom konstfältet.)

För att behålla din köplats

Du som står i ateljékön kan vara folkbokförd på en adress utanför Stockholms stad under kötiden.

För att behålla din plats som ateljésökande behöver du betala den årliga köavgiften (2024 är den 200 kronor). Fakturan för avgiften skickas till din e-post. Därför är det viktigt att kulturförvaltningen kan nå dig på den e-postadress som du har angett i din sökandeprofil. Logga in i ansökningsportalen för att uppdatera dina kontaktuppgifter.

För att du ska kunna tilldelas en ateljé

För att få hyra en ateljé eller ateljébostad som förmedlas genom ateljékön måste du vara folkbokförd i Stockholms stad vid intresseanmälan. 

  • När en ledig ateljé eller ateljébostad finns tillgänglig meddelar vi dig som står i ateljékön via e-post. Den sökande som tackar ja och har längst kötid erbjuds ateljén. 

Ateljébostäder

Ateljébostäder förmedlas bara till sökande som också är registrerade som bostadssökande hos Stockholms stads bostadsförmedling. Bostadsförmedlingen förmedlar ateljébostäderna utifrån kötid i ateljékön. För att kunna få en ateljébostad behöver du alltså stå både i bostadsförmedlingens kö och i ateljékön.

Avgift och kontaktuppgifter

Du som är registrerad i ateljékön betalar en årlig administrativ avgift. Om du inte betalar avgiften så avregistreras du och tappar din köplats. Avin för köavgiften samt information om lediga ateljéer skickas per e-post. Därför är det viktigt att du förser kulturförvaltningen med en aktuell e-postadress där vi kan nå dig.

Kötid och nyutexaminerade

De senaste åren så har det krävts 10–30 års kötid för att tilldelas en ateljé. Centralt belägna ateljéer kräver i regel längre kötid.

Varje år tilldelas minst en ateljé till en bild- och formkonstnär som tagit sin examen inom de senaste tre åren. Den av de nyutexaminerade som anmält intresse och som har längst kötid erbjuds att hyra ateljén.

Ansök om plats i ateljékön

Du som vill söka en ateljé eller ateljébostad anmäler dig som ateljésökande till kulturförvaltningen, som granskar om du uppfyller villkoren. Din kötid räknas från det datum som din ansökan kom in.

Så ansöker du

Använd vår ansökningsportal för att ansöka om en plats i ateljékön.

  • Registrera dig som en användare genom att skapa sökandeprofil för privatperson.
  • Öppna din sökandeprofil för privatperson.
  • Klicka på ateljékö.

Ansökningsportalen kan även användas för att söka kulturstöd eller redovisa ett beviljat stöd. 

Så hanteras dina personuppgifter

Uppdaterad