Foto: Andrew Neel / Unsplash

Checklista, innan du skickar in din ansökan

En stödansökan måste vara komplett för att kulturförvaltningen ska kunna bevilja den. En ofullständig ansökan kan vi inte bevilja. Här samlar vi därför viktiga tips för dig som söker stöd från oss, så att du kan undvika att skicka in en ofullständig ansökan.

Checklista

 • Läs igenom de generella villkor och krav som gäller innan du skickar in ansökan.
  Generella villkor och krav 
 • Obligatoriska bilagor för din organisationsform:
  Var noga med att efterfrågad signatur finns med på bilagor. Utan signatur uppfyller inte ansökan våra generella villkor och krav.
 • Firmatecknarens legitimation:
  Stockholms stad arbetar för att stöd inte ska användas till olaglig eller antidemokratisk verksamhet. Därför är en kopia på firmatecknarens legitimation obligatorisk när en ideell förening söker stöd.
 • Söker du mer än 400 000 kronor?
  Bifoga redogörelse för arbetsgivaransvar beträffande hot, övergrepp och sexuella trakasserier. Blankett för detta finner du på sidan för generella villkor och krav.
 • Söker du mer än 300 000 kronor?
  Bifoga en detaljerad budget.
 • Sträcker sig programmet över ett års tid?
  Bifoga en detaljerad budget.
 • Söker du ett flerårigt stöd?
  I ansökan anger du budget och tidsram för hela perioden som du söker för och du behöver bifoga en detaljerad budget för varje år.
 • Äger din aktivitet rum i Stockholms kommun?
  Din aktivitet måsta äga rum i Stockholms kommun. Om aktiviteten äger rum i en annan kommun, till exempel Solna eller Botkyrka, kan vi inte bevilja ansökan eftersom den inte uppfyller våra generella villkor och krav.
 • Kommer den aktivitet som du söker stöd för att möta en publik innan du får besked om stödet?
  Då kan du inte beviljas stöd eftersom vi inte ger stöd retroaktivt för aktiviteter som redan har påbörjats när vi ger besked. 

Checklistan gäller följande stöd

Uppdaterad