Ny e-tjänst för föreningsstöd och bokning

I slutet av 2024 kommer idrottsförvaltningen införa nya rutiner för att ansöka om föreningsstöd. Ansökningar och redovisningar kommer att göras via en e-tjänst.

I e-tjänsten kommer föreningar och handläggare kunna följa ärenden från det att ansökan kommer in, till utbetalning och redovisning. I den nya e-tjänsten kommer du och din förening kunna

  • se vilka stöd som finns och vilka som kan söka stöden
  • hitta anvisningar om hur du söker och redovisar stöd
  • föra närvaro och hantera medlemsregister
  • följa ditt ärende från ansökan till utbetalning och redovisning
  • få notifieringar om vilka stöd som finns att söka, påminnelse om att det är dags att redovisa ett stöd och händelser kopplat till en befintlig ansökan eller redovisning.

Den nya automatiserade handläggningen kommer ge kortare handläggningstider och förenkla processen för dig och din förening. Det ger en transparens i processerna, samlade kontaktvägar och information om stödet på ett ställe.  

Funktioner för att boka anläggning i en senare lansering

I den första lanseringen av e-tjänsten, i slutet av 2024 kommer det vara funktionerna för att söka föreningsstöd som lanseras. Därefter, vid en andra lansering kommer även funktioner för att boka anläggning och matcher att läggas till. Den andra lanseringen är preliminärt planerad till våren 2025.

Referensgrupp involverar föreningar i arbetet

Arbetet med att bygga upp funktionerna i den nya e-tjänsten pågår för fullt. I arbetet har en referensgrupp bildats med representanter från några av föreningarna i Stockholm. Syftet är att öka samverkan med idrottsförvaltningen och ge möjlighet att involvera föreningarna i uppsättningen av e-tjänsten.

Referensgruppen är rådgivande i frågor om funktionalitet och inför införandet samt förankring i användandet genom att delta i tester. Är du och din förening intresserad av att delta i referensgruppen? Vi har några platser kvar. Hör av dig till idrottsförvaltningen via projektets e-post.

E-post: projekt.foreningsstod.bokning.idrott@stockholm.se

E-postadressen är tillfällig och hanterar endast ärenden som rör referensgruppen och införandet av en ny e-tjänst. Övriga frågor hänvisar vi till ordinarie kontaktvägar om föreningsstöd och bokning av idrottsanläggningar.

Uppdaterad