Stöd till lokalförvaltande organisationer

Stockholms stads stöd till lokalförvaltande organisationer ska tillgodose föreningslivets, kulturlivets och stockholmarnas behov av lokaler. Syftet är att stärka demokratin i samhället, det vill säga att främja publik kulturverksamhet i hela staden.

Stödet kan sökas av

Stödet kan sökas av föreningar eller andra organisationer som driver lokalupplåtelse, kultur- och hemgårdsverksamhet.

Stödet till lokalförvaltande organisationer ska främja

  • lokala mötesplatser för kulturutövande, bildning och social samvaro
  • verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • ökat intresse och ökad delaktighet i kulturlivet
  • tillgång till mötesplatser för föreningsliv och grupper med särskilda behov
  • i övrigt bidra till att förverkliga stadens kulturpolitiska mål

Vad innehåller stödet

Stödet innehåller ett grundstöd, ett investeringsstöd samt ett kompensationsstöd för nolltaxeupplåtelse.

Kompensationsstödet uppgår till 75 kronor per timme och baseras på redovisningen av föregående års upplåtelse. Grundstödet kan beviljas för ett år eller upp till tre år.

Riktlinjer för stöd till lokalförvaltande organisationer (pdf, 504 kB, nytt fönster)

Krav för olika organisationsformer

Generella villkor och krav för kulturförvaltningens stödformer

Om du söker stöd över 400 000 kronor ska du redogöra för hur ni arbetar mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier i er organisation. Redogörelsen gör du på en särskild blankett. Blanketten hittar du under vår information om generella villkor och krav för kulturförvaltningens stödformer. 

Om din ansökan uppfyller våra villkor går vi vidare med att bedöma ansökan utifrån stödets särskilda villkor.

Ansökningsdatum och besked

Utlysningen öppnar den 8 augusti 2022. Sista ansökningsdag är 1 september 2022 klockan 15.00. Besked om beslut 7 december 2022.

Ansök om och redovisa stöd

Använd vår ansökningsportal för att ansöka om stöd eller redovisa ett beviljat stöd.

Beviljade ansökningar

Beviljade ansökningar sorterade per år.

Beslut om stöd till lokalförvaltande organisationer 2021-11-16

Rinkeby Folkets husförening
Beviljat belopp: 2 122 000 kr

Nya Rågsveds Folkets husförening
Beviljat belopp: 1 788 000 kr

Föreningen Södergården
Beviljat belopp: 1 745 000 kr

Stiftelsen Birkagården
Beviljat belopp: 1 663 000 kr

Åsa föreningsråd
Beviljat belopp: 1 463 000 kr

Folkets husby
Beviljat belopp: 1 424 000 kr

Alviks kulturhus
Beviljat belopp: 1 372 000 kr

Föreningen Midsommargården
Beviljat belopp: 1 350 000 kr

Föreningen Timmermansgården
Beviljat belopp: 1 350 000 kr

Mäster Olofsgården
Beviljat belopp: 1 350 000 kr

Hägerstensåsens Medborgarhusförening
Beviljat belopp: 1 255 000 kr

Vällingby Folkets husförening
Beviljat belopp: 1 113 000 kr

Folk
Beviljat belopp: 1 000 000 kr

Kristinehovs malmgård ekonomisk förening
Beviljat belopp: 930 000 kr

Farsta föreningsråd
Beviljat belopp: 894 000 kr

Föreningen Jakobsbergs gård
Beviljat belopp: 884 000 kr

Föreningen Järva Folkets park
Beviljat belopp: 880 000 kr

Husby Konst- och hantverksförening
Beviljat belopp: 850 000 kr

Föreningen folkkulturcentrum
Beviljat belopp: 800 000 kr

Föreningen Skeppsholmsgården
Beviljat belopp: 750 000 kr

Kista sportsclub KFUM
Beviljat belopp: 700 000 kr

Maria-Högalids föreningsråd
Beviljat belopp: 700 000 kr

Sköndals allaktivitetshus
Beviljat belopp: 648 000 kr

Spånga medborgarhusförening
Beviljat belopp: 638 000 kr

Byggnadsföreningen Älvsjö med Omnejd u.p.a.
Beviljat belopp: 401 000 kr

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus

Lokalförvaltande organisationer, samlingslokaler och kulturhus

Uppdaterad