Stöd till lokalförvaltande organisationer

Stockholms stads stöd till lokalförvaltande organisationer ska tillgodose föreningslivets, kulturlivets och stockholmarnas behov av lokaler. Syftet är att stärka demokratin i samhället, det vill säga att främja publik kulturverksamhet i hela staden.

Stödet kan sökas av

Stödet kan sökas av föreningar eller andra organisationer som driver lokalupplåtelse, kultur- och hemgårdsverksamhet.

Stödet till lokalförvaltande organisationer ska främja

  • lokala mötesplatser för kulturutövande, bildning och social samvaro
  • verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • ökat intresse och ökad delaktighet i kulturlivet
  • tillgång till mötesplatser för föreningsliv och grupper med särskilda behov
  • i övrigt bidra till att förverkliga stadens kulturpolitiska mål

Vad innehåller stödet

Stödet innehåller ett grundstöd, ett investeringsstöd samt ett kompensationsstöd för nolltaxeupplåtelse.

Kompensationsstödet uppgår till 75 kronor per timme och baseras på redovisningen av föregående års upplåtelse. Grundstödet kan beviljas för ett år eller upp till tre år.

Riktlinjer för stöd till lokalförvaltande organisationer (pdf)

Krav för olika organisationsformer

Generella villkor och krav för kulturförvaltningens stödformer

Om du söker stöd över 400 000 kronor ska du redogöra för hur ni arbetar mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier i er organisation. Redogörelsen gör du på en särskild blankett. Blanketten hittar du under vår information om generella villkor och krav för kulturförvaltningens stödformer. 

Om din ansökan uppfyller våra villkor går vi vidare med att bedöma ansökan utifrån stödets särskilda villkor.

Ansökningsdatum och besked

Utlysningen öppnar den 30 maj 2024. Sista ansökningsdag är den 30 augusti 2024 klockan 15.00. Besked om beslut den 11 december 2024.

Ansök om och redovisa stöd

Använd vår ansökningsportal för att ansöka om stöd eller redovisa ett beviljat stöd.

Beviljade ansökningar

Beviljade ansökningar sorterade per år.

Beslut om stöd till investeringsstöd för lokalförvaltande organisationer 2023-12-12

Kommunal delfinansiering för boverksstöd

Älvsjö Park
Beviljat belopp: 288 000 kronor

Hässelby Folkets hus
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Investeringsstöd

Folkets Husby
Beviljat belopp: 125 000 kronor

Årsta Folkets hus
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Midsommargården
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Birkagården
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Kristinehovs malmgård
Beviljat belopp: 190 000 kronor

Skeppsholmsgården
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Folkkulturcentrum
Beviljat belopp: 125 000 kronor

Folk i Skärholmen
Beviljat belopp: 70 000 kronor

Beslut om stöd till lokalförvaltande organisationer 2023-12-12

Alviks kulturhusförening
Beviljat belopp: 1 361 000 kronor

Bagarmossens Folkets hus-förening
Beviljat belopp: 1 839 000 kronor

Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd Upa-park Folkets Hus
Beviljat belopp: 403 000 kronor

Farsta föreningsråd (Farsta Gård)
Beviljat belopp: 883 000 kronor

Folk i Skärholmen
Beviljat belopp: 1 200 000 kronor

Folkets Husby
Beviljat belopp: 1 508 000 kronor

Föreningen Folkkulturcentrum (Hjorthagens Kulturhus)
Beviljat belopp: 900 000 kronor

Föreningen Jakobsbergs gård
Beviljat belopp: 816 000 kronor

Föreningen Järva folkets park (Eggeby gård)
Beviljat belopp: 880 000 kronor

Föreningen Midsommargården
Beviljat belopp: 1 355 000 kronor

Föreningen Skeppsholmsgården
Beviljat belopp: 750 000 kronor

Föreningen Södergården
Beviljat belopp: 1 825 000 kronor

Föreningen Timmermansgården
Beviljat belopp: 1 350 000 kronor

Husby konst & hantverksförening (Husby Gård)
Beviljat belopp: 850 000 kronor

Hägerstensåsens medborgarhus
Beviljat belopp: 1 467 000 kronor

Kista sc Kfum (Akalla By)
Beviljat belopp: 690 000 kronor

Kristinehovs malmgårds ekonomiska förening
Beviljat belopp: 1 038 000 kronor

Maria-Högalids föreningsråd (Hartwickska huset)
Beviljat belopp: 587 000 kronor

Mäster Olofsgården
Beviljat belopp: 1 350 000 kronor

Nya Rågsveds Folkets hus-förening
Beviljat belopp: 1 727 000 kronor

Rinkeby Folkets hus-förening
Beviljat belopp: 2 079 000 kronor

Sköndals allaktivitetshus
Beviljat belopp: 659 000 kronor

Spånga medborgarhusförening (Spånga Folkan)
Beviljat belopp: 835 000 kronor

Stiftelsen Birkagården
Beviljat belopp: 1 769 000 kronor

Tensta träff (Rädda barnen)
Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Vällingby Folkets hus-förening
Beviljat belopp: 1 110 000 kronor

Årsta Folkets hus-förening
Beviljat belopp: 1 630 000 kronor

Kungsholmens föreningsråd
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Åsö föreningsråd
Beviljat belopp: 412 000 kronor

 

Beslut om stöd till lokalförvaltande organisationer 2022-12-06

Alvik kulturhusförening
Beviljat belopp: 1 346 000 kronor

Bagarmossens Folketshusförening
Beviljat belopp: 1 739 000 kronor

Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd upa – Park Folkets Hus
Beviljat belopp: 404 000 kronor

Farsta föreningsråd (Farsta gård)
Beviljat belopp: 879 000 kronor

FOLK i Skärholmen
Beviljat belopp:1 100 000 kronor

Folkets Husby
Beviljat belopp: 1 410 000 kronor

Föreningen Folkkulturcentrum (Hjorthagens kulturhus)
Beviljat belopp:800 000 kronor

Föreningen Jakobsbergs gård
Beviljat belopp: 924 000 kronor

Föreningen Järva Folkets Park (Eggeby gård)
Beviljat belopp: 880 000 kronor

Föreningen Midsommargården
Beviljat belopp: 1 350 000 kronor

Föreningen Skeppsholmsgården
Beviljat belopp: 750 000 kronor

Föreningen Södergården
Beviljat belopp: 1 789 000 kronor

Föreningen Timmermansgården
Beviljat belopp: 1 350 000 kronor

Husby Konst & Hantverksförening (Husby gård)
Beviljat belopp: 850 000 kronor

Hägerstensåsens medborgarhus
Beviljat belopp: 1 186 000 kronor

Kista SC KFUM (Akalla by)
Beviljat belopp: 660 000 kronor

Kristinehovs malmgårds ekonomiska förening
Beviljat belopp: 927 000 kronor

Maria-Högalids föreningsråd (Hartwickska huset)
Beviljat belopp: 768 000 kronor

Mäster Olofsgården
Beviljat belopp: 1 350 000 kronor

Nya Rågsveds Folkets Hus Förening
Beviljat belopp: 1 745 000 kronor

Rinkeby Folketshusförening
Beviljat belopp: 2 083 00 kronor

Sköndals allaktivitetshus
Beviljat belopp: 667 000 kronor

Spånga medborgarhusförening (Spånga Folkan)
Beviljat belopp: 735 000 kronor

Stiftelsen Birkagården
Beviljat belopp: 1 668 000 kronor

Tensta Träff (Rädda Barnen)
Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Vällingby Folketshusförening
Beviljat belopp: 1 110 000 kronor

Årsta Folketshusförening
Beviljat belopp: 1 290 000 kronor

Åsö föreningsråd (Pumpan)
Beviljat belopp: 978 000 kronor

 

Beslut om stöd till lokalförvaltande organisationer 2021-11-16

Rinkeby Folkets husförening
Beviljat belopp: 2 122 000 kr

Nya Rågsveds Folkets husförening
Beviljat belopp: 1 788 000 kr

Föreningen Södergården
Beviljat belopp: 1 745 000 kr

Stiftelsen Birkagården
Beviljat belopp: 1 663 000 kr

Åsa föreningsråd
Beviljat belopp: 1 463 000 kr

Folkets husby
Beviljat belopp: 1 424 000 kr

Alviks kulturhus
Beviljat belopp: 1 372 000 kr

Föreningen Midsommargården
Beviljat belopp: 1 350 000 kr

Föreningen Timmermansgården
Beviljat belopp: 1 350 000 kr

Mäster Olofsgården
Beviljat belopp: 1 350 000 kr

Hägerstensåsens Medborgarhusförening
Beviljat belopp: 1 255 000 kr

Vällingby Folkets husförening
Beviljat belopp: 1 113 000 kr

Folk
Beviljat belopp: 1 000 000 kr

Kristinehovs malmgård ekonomisk förening
Beviljat belopp: 930 000 kr

Farsta föreningsråd
Beviljat belopp: 894 000 kr

Föreningen Jakobsbergs gård
Beviljat belopp: 884 000 kr

Föreningen Järva Folkets park
Beviljat belopp: 880 000 kr

Husby Konst- och hantverksförening
Beviljat belopp: 850 000 kr

Föreningen folkkulturcentrum
Beviljat belopp: 800 000 kr

Föreningen Skeppsholmsgården
Beviljat belopp: 750 000 kr

Kista sportsclub KFUM
Beviljat belopp: 700 000 kr

Maria-Högalids föreningsråd
Beviljat belopp: 700 000 kr

Sköndals allaktivitetshus
Beviljat belopp: 648 000 kr

Spånga medborgarhusförening
Beviljat belopp: 638 000 kr

Byggnadsföreningen Älvsjö med Omnejd u.p.a.
Beviljat belopp: 401 000 kr

Kontakta registraturen om du vill se beviljade stöd från 2019-2020:

kultur@stockholm.se

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus

Lokalförvaltande organisationer, samlingslokaler och kulturhus

Uppdaterad