Ungdomsledarstipendier

Känner du till någon ledare som är engagerad i en barn- och ungdomsförening och som gör skillnad för barn och unga på deras fritid? Nominera den personen att få ett av de ungdomsledarstipendier som Stockholms stad delar ut varje år!

Stockholms stad delar varje år ut stipendier till personer som varit aktiva som barn- och ungdomsledare inom det lokala föreningslivet i Stockholms stad. Syftet är att stötta det lokala föreningslivet och motivera till ett bra ledarskap för barn och unga.

Stipendierna delas ut på våren i Stockholms stadshus under högtidliga former, tillsammans med firandet av stadens alla SM-guldmedaljörer.

Hur stort är stipendiet?

Stipendiesumman är på 20 000 kr och delas lika mellan ungdomsledaren och den förening som personen är aktiv i.

Vi delar totalt ut tretton stipendier. Tre av dessa ska vara ungdomsledare inom föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Vem kan nomineras till stipendiet?

Personen som nomineras ska inte vara anställd i föreningen utan ha uppdraget som barn- och ungdomsledare på sin fritid. Det finns inte någon begränsning i ålder – både unga och äldre ledare kan nomineras.

Stipendierna avser barn- och ungdomsverksamhet inom Stockholms stad. Stipendierna tillfaller stipendiaten och den förening som stipendiaten verkar inom. Stipendiet är inte förbundet med några redovisningsvillkor.

Vem kan nominera?

Nomineringar kan göras av föreningar, distriktsorganisationer, specialdistriktsförbund och stadsdelsförvaltningar.

Nominera

Du nominerar barn- och ungdomsledaren genom att fylla i webbformuläret för detta.

Nomineringen kan göras under perioden 1 november 2020 och 31 januari 2021.

Hur utses stipendiaterna?

Stipendiekommittén består av två ledamöter från idrottsnämnden samt en tjänsteperson från idrottsförvaltningen. Utsedda stipendiater och föreningar samt alla förslagsställare meddelas efter det att ärendet tagits i idrottsnämnden.

Uppdaterad