Ungdomsledarstipendier

Stockholms stad delar varje år ut ungdomsledarstipendier till barn- och ungdomsledare som gör skillnad för barn och unga på deras fritid.

Stockholm stads idrottsnämnd delar årligen ut stipendier till personer som varit aktiva som barn- och ungdomsledare inom det lokala föreningslivet i Stockholms stad - ledare som gjort insatser, som enligt idrottsnämndens bedömning, borde uppmärksammas och belönas.

Stipendierna delas ut på våren i Stockholms stadshus under högtidliga former, tillsammans med firandet av stadens alla SM-guldmedaljörer.

Hur stort är stipendiet?

Stipendiesumman är på 20 000 kr och delas lika mellan ungdomsledaren och den förening som personen är aktiv i. Stipendiet är inte förbundet med några villkor.

Tio stipendier delas ut, varav två är riktade till ledare i föreningar för personer med funktionsnedsättning eller etablerad verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning i annan förening.

Vem kan nomineras till stipendiet?

Personen som nomineras ska inte vara anställd i föreningen utan ha uppdraget som barn- och ungdomsledare på sin fritid. Det finns inte någon begränsning i ålder – både unga och äldre ledare kan nomineras.

Ledaren ska ha varit verksam som ledare i föreningen i minst fem år för att kunna tilldelas stipendium.

Stipendierna avser barn- och ungdomsverksamhet i föreningar som beviljats medlemsaktivitetsstöd i Stockholms stad. En person kan endast få stipendium en gång.

Vem kan nominera?

Nomineringar kan göras av föreningar, distriktsorganisationer, riksorganisationer, specialdistriktsförbund och stadens stadsdelsförvaltningar.

Nominera

Du nominerar barn- och ungdomsledaren genom att fylla i webbformuläret för detta.

Nomineringen kan göras under perioden 15 oktober 2023 till och med 15 december 2023.

Hur utses stipendiaterna?

Stipendiekommittén består av två ledamöter från idrottsnämnden samt en tjänsteperson från idrottsförvaltningen. 

  • Det ska vara jämn könsfördelning bland de tio stipendiaterna. Minst 60/40 åt endera hållet. Om en stipendiat inte har könstillhörighet man eller kvinna får undantag från fördelningen göras.
  • En geografisk spridning ska eftersträvas. Minst två stipendiater från norra, centrala respektive södra stadsdelarna bör finnas.

Utsedda stipendiater och föreningar samt alla förslagsställare meddelas efter att idrottsnämnden fattat beslut.

Uppdaterad