Yrkesverksamma kulturaktörer

Många föreningar och yrkesverksamma aktörer arbetar med konstnärlig produktion och arrangemang med hög konstnärlig kvalitet. Det kan även handla om etablering och utveckling inom kulturområdet.

Du som arbetar som producent, arrangör eller kulturskapare kan söka flera olika stöd. 

Stöd som kan vara relevanta för: Yrkesverksamma kulturaktörer (11)

Kulturstöd

Ateljé- och studiostöd för bild- och formkonstnärer
Stockholms stads ateljé- och studiostöd kan sökas av dig som är yrkesverksam bild- och formkonstnär. Stödet är ett engångsbelopp upp till 18 000 kronor per år under en treårsperiod.

Stockholms stads kulturstipendium
Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom olika konstformer. Stipendiet är på 40 000 kronor och kan sökas av enskilda personer.

Stöd till eget skapande, deltagande och folkbildning
Är du med i en kulturförening som skapar och genomför olika kulturaktiviteter och arrangemang? Då kan du söka kulturstöd till eget skapande, deltagande och folkbildning.

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang
Är du yrkesverksam kulturaktör och arbetar med konstnärlig och kulturskapande verksamhet? Skapar du publika möten med stockholmarna och stadens besökare? Då kan du söka kulturstöd till konstnärlig ...

Stöd till kulturetablering och utveckling
Är du yrkesverksam kulturaktör och arbetar med kulturskapande verksamhet som kan bidra till att stärka stadens kulturella infrastruktur? Då kan du söka kulturstöd till kulturetablering och utveckling.

Stöd till kulturprogram för äldre
Kultur för äldre – ett kulturutbud för äldre i Stockholm. För kulturprogram som uppsöker träffpunkter, mötesplatser, dagverksamheter, servicehus eller vård- och omsorgsboenden där seniorer vistas.

Stöd till kulturprogram i förskola och skola: Kulanpremien
Är du yrkesverksam kulturaktör och har ett färdigt kulturprogram som kan bokas av förskolor och skolor? Då kan du söka stöd för att ingå i utbudet på Kulan och erbjuda ditt kulturprogram till ...

Stöd till lokala verksamheter

Föreningsstöd i Farsta
Ideella föreningar med verksamhet och aktiviteter inom Farsta kan få föreningsstöd. Farsta stadsdelsnämnd betalar ut stödet.

Föreningsstöd i Hägersten-Älvsjö
Driver du en lokal förening i Hägersten-Älvsjö? Då kan du ansöka om stöd från Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd. Stödet ges som verksamhetsbidrag eller arrangörsstöd.

Föreningsstöd i Järva
Ni som driver en ideell förening i Järva stadsdelsområde kan få stöd från Järva stadsdelsnämnd. Registrera er i föreningsregistret, ansök om föreningsbidrag eller ta del av föreningsstöd med ...

Föreningsstöd i Norra innerstaden
Norra innerstadens stadsdelsnämnd ger stöd till ideella föreningar med verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsområdet. Syftet är att uppmuntra och stödja stadsdelsområdets invånare att i ...

Uppdaterad