Stöd till kulturprogram för äldre

Kultur för äldre – ett kulturutbud för äldre i Stockholm. För kulturprogram som uppsöker träffpunkter, mötesplatser, dagverksamheter, servicehus eller vård- och omsorgsboenden där seniorer vistas.

Är du yrkesverksam kulturaktör och arbetar med konstnärlig och kulturskapande verksamhet riktad mot äldre? Har du ett färdigt kulturprogram för äldre som kan bokas av till exempel äldreomsorgen? Då kan du söka stöd för att ingå i kulturförvaltningens utbud och erbjuda ditt kulturprogram till reducerat pris.

De kulturprogram som beviljas stöd presenteras på webbplatsen Kultur för äldre. Där kan potentiella arrangörer se det utbud som ingår och boka:

Stödet kan sökas av

Professionella kulturaktörer från det fria kulturlivet i Stockholms stad.

Du kan söka stöd för

 • ett befintligt kulturprogram som är utformat och anpassat efter äldreomsorgens behov och förutsättningar
 • att genomföra uppsökande kulturprogram inom äldreomsorgen i Stockholms stad
 • att erbjuda ditt kulturprogram till reducerat pris för bokare.

Du kan inte söka stöd för

 • att producera eller arrangera kulturprogram. Kostnader för produktion och arrangemang kan sökas genom stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang.

Hitta mötesplatser, vård- och omsorgsboenden

Det finns nästan 200 mötesplatser, träffpunkter samt vård- och omsorgsboenden i staden.

Ansökningsdatum och besked

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 15.00 sista ansökningsdag. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum. Kulturprogrammet får inte starta innan datum för besked meddelas.

Våren 2023

 • 8 maj: utlysningen öppnar
 • 26 maj senast klockan 15.00: sista ansökningsdag
 • 22 juni: besked om beslut.

Hösten 2023

 • 18 september: utlysningen öppnar
 • 6 oktober senast klockan 15.00: sista ansökningsdag
 • 5 december: besked om beslut.

Datumen är preliminära och kan ändras.

Ansök om och redovisa stöd

Använd vår ansökningsportal för att ansöka om stöd eller redovisa ett beviljat stöd.

Så bedömer vi din ansökan

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan tittar vi först på om ansökan uppfyller de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd. Det är också viktigt att du har skickat med rätt handlingar beroende på vilken organisationsform din förening har.

Om din ansökan uppfyller våra villkor går vi vidare med att bedöma ansökan utifrån stödets särskilda villkor.

Särskilda villkor

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan om stöd till kulturprogram för äldre använder vi oss av fyra bedömningsgrunder.

Konstnärlig kvalitet

Här bedömer vi:

 • Konstnärlig och hantverksmässig förmåga.
 • Konstnärlig ambition.

Målgruppsanpassning

Här bedömer vi:

 • Kännedom om målgruppens förutsättningar.
 • Bemötande och publikkontakt.

Genomförbarhet

Här bedömer vi:

 • Sökandes förmåga att nå ut till målgruppen i den utsträckning som har angivits i ansökan.
 • Programmets genomförbarhet i verksamheten.

Angelägenhet

Här bedömer vi:

 • Programmets relevans i förhållande till utbudet som helhet avseende jämställdhet, konstformsbredd och efterfrågan

Om din ansökan har blivit beviljad

Om du har fått din ansökan beviljad har du vissa skyldigheter som du måste uppfylla. Det gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet eller din verksamhet, hur du ska ange i din marknadsföring att du har fått stöd från Stockholms stad och hur du ska lämna in din redovisning.

Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter du har när du har fått stöd från oss.

Ge information till kulturförvaltningen

Du är skyldig att ge kulturförvaltningen information och svara på frågor som kulturförvaltningen ställer i samband med handläggning och uppföljning av din ansökan.

Om innehållet i aktiviteten/verksamheten förändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan måste du meddela kulturförvaltningen skriftligt så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis stora förändringar av din aktivitet/verksamhet, tidsplan, budget eller målsättningar.

Information om tillgänglighet

Om du arrangerar publik verksamhet ska information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer stå i ert informationsmaterial. Till exempel på webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar.

Ta emot besök från kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen har rätt att besöka aktiviteten eller verksamheten som har beviljats stöd.

Fördjupad analys

Kulturförvaltningen gör med hjälp av konsult regelbundet fördjupad uppföljning av organisationer som får stöd. Har du beviljats stöd förbinder du dig att vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur stödet har använts och hur din verksamhet bedrivs. Underlag kan till exempel vara bokföring, årsredovisning, avtal, protokoll, stadgar och publikstatistik.

Redovisning av stöd

Redovisning av stöd ska ske enligt kulturförvaltningens anvisningar. Har du fått beviljat flerårigt stöd ska du redovisa varje år. Redovisningen ska innehålla de uppgifter som kulturförvaltningen efterfrågar.

Förlängning av perioden för stödets användning

Om du inte hinner använda stödet inom den period du angett i din ansökan kan du ansöka om förlängning. Ansökan om att förlänga perioden gör du skriftligt till kulturförvaltningen så snart du ser att perioden behöver förlängas. Du måste göra din ansökan innan den ursprungliga perioden går ut. Kulturförvaltningen beslutar om eventuell förlängning och meddelar dig skriftligt.

Återbetalning av outnyttjade medel

Beviljade stöd får endast användas till den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan. Beviljat stöd som inte använts ska betalas tillbaka till kulturförvaltningen.

Återkrav

Om du inte genomför det som du har angett i din ansökan kan kulturförvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet.

Du blir återbetalningsskyldig om

 • du har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stöd har beviljats felaktigt eller med för högt belopp
 • stödet av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och du borde ha insett detta
 • stödet helt eller delvis inte har används eller om det inte använts för den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan
 • du inte lämnar in en korrekt redovisning
 • du i övrigt inte följt de generella villkoren för stöd.

Det ska tydligt stå i allt informationsmaterial att Stockholms stad har beviljat stöd till aktiviteten eller verksamheten. Till exempel på webbplats, i sociala medier, tidskrifter, i programblad eller på affischer. I materialet ska det stå med text: Med stöd från Stockholms stad. Stockholms stad ska aldrig anges som medarrangör och stadens logotyp får inte användas.

Du kan ladda ner texten ”Med stöd från Stockholms stad” eller engelsk text ”Financial Support by the City of Stockholm” för tryck och digital publicering här på webbplatsen.

Text tryck svart (eps)
Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)
Text digital vit (png)

Engelsk text tryck svart (eps)
Engelsk text tryck vit (eps)

Engelsk text digital svart (png)
Engelsk text digital vit (png)

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med miljö och hållbarhet inom kultur. Därför vill vi gärna att verksamheter som får stöd bidrar till positiv miljöpåverkan och tar hänsyn till hållbarhet.

Stockholms stad har tagit fram en hållbarhetsguide med tips och förslag på hur alla i organisationen kring ett evenemang kan arbeta för att evenemanget ska vara hållbart, både till ansvarsfulla sociala krav och till miljömässiga krav. Förutom inspiration till att skapa hållbara evenemang kan guiden underlätta arbete med planering, genomförande och avslut.

Guide för hållbara evenemang

Kulturförvaltningen har också tagit fram en informationsfolder "Hållbar konst" som riktar sig till konstnärer. I foldern har vi samlat fakta och tips som kan vara användbara även för dig som arbetar inom annat konstnärligt område än konst och konsthantverk.

Hållbar konst (pdf)

Beviljade ansökningar

Brusewitz Design Handelsbolag – Textila minnen!
Beviljat belopp: 43 750

Chesty Morgan Orkesterförening – En Operacabaré
Beviljat belopp: 70 000

Clownmedecin-Glädjeverkstan – Interaktiva clownbesök samt sommarturné
Beviljat belopp: 100 000

Coffeino AB – Flamenco Móvil
Beviljat belopp: 50 000

Dantai – Vi bara gör – möten i slöjd, dans och musik för seniorer
Beviljat belopp: 45 000

Ensemble Yria – Säg det i toner
Beviljat belopp: 142 500

Fabula Storytelling – Sägenhjulet
Beviljat belopp: 90 000

Felix de Oliveira, Josè Ginaldo – Dansa samba med mig!
Beviljat belopp: 55 000

Föreningen Sverige berättar – Stockholm blir Stockholm, en musikalisk resa om unga Stockholmare i den växande staden på 1960-talet
Beviljat belopp: 50 000

Teater Sláva – Östan om sol
Beviljat belopp: 65 000

Författarcentrum Öst – Litterär vård i vården
Beviljat belopp: 110 500

Lisa Grotherus – Värmande visor – texter av bland andra Karin Boye, Tove Jansson och Barbro Lindgren
Beviljat belopp: 70 000

Jonas Isaksson – Folkmusik och jazz på 53 strängar
Beviljat belopp: 50 000

Emma Nordenstam – En skatt av melodier – dina favoriter, svängigt, vackert och med allsång såklart!
Beviljat belopp: 56 000

Cecilia Klingspor – Vårat gäng
Beviljat belopp: 70 000

Annika From Borg – Paris – Tur och retur i toner
Beviljat belopp: 70 000

Anna Larsson – Närproducerat – Folkvisejazz med anrika visor, äldre folkvisor samt egna kompositioner
Beviljat belopp: 30 000

Linda Wardal produktioner – Nyanser av tid
Beviljat belopp: 96 000

Loveberry Production – Cornelis visor, Vreeswijks kända och mindre kända
Beviljat belopp: 50 000

MandH Productions – Året runt –dansföreställning
Beviljat belopp: 84 250

Musikkraft Musik & Hälsa AB – Linda Gagnestam Musik för kropp & själ
Beviljat belopp: 60 000

Mea Nordenfelt – Dansa för glädje, lust och gemenskap!
Beviljat belopp: 75 000

Ruth Spargo – That other quartet – Love notes
Beviljat belopp: 72 000

Stockholms Teateria AB – På tu man hand – musikunderhållning
Beviljat belopp: 55 000

The Hebbe Sisters – Säg det med ett leende
Beviljat belopp: 180 000

Visionfactory Sthlm – Can't help falling in love with Elvis och Lill-Babs i våra hjärtan
Beviljat belopp: 80 000

Vocalcoach-Stockholm – Ta ton – Alla Kansjunga kör för äldre
Beviljat belopp: 80 000

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad