Stöd för nybörjarsimskola

Är ni en simförening kan ni söka stöd för nybörjarsimskolor för barn och ungdomar i åldern 5–14 år, om ni uppfyller rätt kriterier. Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Simföreningar som anordnar nybörjarsimskolor för barn och ung­domar 5–14 år kan söka stöd.

Syftet med stödet är att öka simkunnigheten som är en livsviktig kunskap och ger även en möjlighet till fysisk aktivitet och rekreat­ion. Därutöver är simkunnighet även en förutsättning för att få god­känt betyg i skolämnet idrott och hälsa.

Stödet består av

Förening kan söka stöd om 50 kr per elev som deltar i avgiftsbelagd nybörjar simskola för barn- och ungdomar 5-14 år som föreningen anordnar. Stöd ges endast för elever som är mantalsskrivna i Stock­holms stad.

Villkor för stöd

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna för­utsättningar för ekonomiskt stöd till ideella före­ningar i Stock­holms stad.
 • Föreningen ska vara medlem i svenska simförbundet
 • Simskolan ska vara öppen för alla.
 • Kursen ska anordnas i simhall i Stockholms stad
 • Kursen ska ha minst 4 timmars effektiv lektionstid
 • Eleven ska ha deltagit minst halva kursen
 • Ledare måste vara över 18 år.

Ansökan

I ansökan ska antal deltagare mantalsskrivna i Stockholms stad anges.

Ansökan ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast:

 • 31 januari för vårterminen/första halvåret
 • 31 augusti för höstterminen/andra halvåret

Till ansökan bifogas:

 • Schema med tider och plats (simhall) för de kurser som föreningen söker stöd för.
 • Eventuella ändringar av pro­gram/schema ska meddelas förvaltningen löpande innan aktiviteterna genomförs.

Redovisning

En redovisning av genomförda kurser (kalkylbladsformat till exem­pel Excel) ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast:

Vårterminen (jan-jun) – 1 september
Höstterminen (juli-dec) – 1 mars

Utbetalning sker när idrottsförvaltningen godkänt inlämnad redovis­ning.

Till redovisningen bifogas:

 • Lista över genomförda kurser, inklusive tid och plats (simhall)
 • Deltagarlista (mantalsskrivna i Stockholms stad) per kurs, där namn, födelseår och adress ska framgå.

Blanketter och dokument rörande stödet

2021 Ansökan om stöd för nybörjarsimskola (pdf, 220 kb, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar 2020 (pdf, 245 kb, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga

Uppdaterad