Stöd för nybörjarsimskola

Är ni en simförening kan ni söka stöd för nybörjarsimskolor för barn och ungdomar i åldern 5–14 år, om ni uppfyller rätt kriterier.

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Simkunnighet är en livsviktig kunskap och ger även en möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation. Därutöver är simkunnighet även en förutsättning för att få godkänt betyg i skolämnet idrott och hälsa. Syftet med stödet är att simföreningar ska erbjuda nybörjarsimskola för barn- och ungdomar 5–14 år för att öka simkunnigheten.

Vad kan man få stöd för?

Förening kan få stöd om 50 kr per elev som deltar i avgiftsbelagd nybörjarsimskola för barn- och ungdomar 5–14 år som föreningen anordnar. Stöd ges endast för elever som är mantalsskrivna i Stockholms stad.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förutsättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
 • Föreningen ska vara medlem i Svenska simförbundet
 • Simskolan ska vara öppen för alla.
 • Kursen ska anordnas i simhall i Stockholms stad.
 • Kursen ska ha minst fyra timmars effektiv lektionstid.
 • Eleven ska ha deltagit minst halva kursen.
 • Ledare måste vara över 18 år.

Hur söker man stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan på särskild blankett, inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast:

 • 31 januari för simskolor som startar första halvåret.
 • 31 augusti för simskolor som startar andra halvåret.

För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas vidare.

Vad ska man bifoga till ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

 • Schema med tider och plats (simhall) för de kurser som föreningen söker stöd för.
 • Eventuella ändringar av program/schema ska meddelas förvaltningen löpande innan aktiviteterna genomförs.

Hur följs stödet upp?

En redovisning av genomförda kurser (kalkylbladsformat till exempel Excel) ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast:

 • 1 september – för simskolor som startat förta halvåret (jan–jun).
 • 1 mars – för simskolor som startat andra halvåret (juli–dec).

Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen redovisning inklusive bilagor. Om redovisning inkommer senare än sista redovisningsdag kommer inget stöd att betalas ut.

Vad ska man redovisa?

Redovisningen ska innehålla följande information:

 • Lista över genomförda kurser, inklusive tid och plats (simhall)
 • Deltagarlista (mantalsskrivna i Stockholms stad) per kurs, där namn, födelseår och adress ska framgå.

Blanketter och dokument rörande stödet

2023 Ansökan om stöd för nybörjarsimskola (pdf)

2023 Redovisning av stöd för nybörjarsimskola (pdf)

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad