Stöd till studieförbund

Studieförbund i Stockholms stad kan söka stöd för att främja samverkan mellan staden och folkbildningen. Stödet ges till de statsbidragsberättigade studieförbunden och bygger på en dialog mellan kulturförvaltningen och studieförbunden.

Stödet till studieförbunden ska främja       

 • verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • människors påverkan på sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • utjämningen av utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • ökad delaktighet i kulturlivet
 • förverkligandet av stadens kulturpolitiska mål
 • studiecirkelverksamhet, kulturprogram och annan verksamhet för prioriterade målgrupper.

Formella krav för stödet

 • Verksamhetsbidrag ges till studieförbund som är godkända för statsbidrag.
 • Ansökan föregås av en dialog mellan kulturförvaltningen och studieförbunden.
 • Den folkbildande verksamheten ska äga rum i Stockholms stad.
 • Studieförbunden ska årligen redovisa sin verksamhet till förvaltningen på angivet sätt.
 • Större avvikelser från stödgrundande verksamhet ska under året anmälas till kulturförvaltningen.

Verksamhet med kommersiellt syfte och som utförs på uppdrag av företag, myndigheter, vårdinrättningar och liknande är inte bidragsberättigad.

Ansökningsdatum

Ansökan görs via vår e-tjänst. Utlysningen öppnar den 8 augusti 2022. Sista ansökningsdag är 1 september 2022 klockan 15.00.

Ansök om och redovisa stöd

Använd vår ansökningsportal för att ansöka om stöd eller redovisa ett beviljat stöd.

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus

Studieförbund

Uppdaterad