Stöd till föreningar och organisationer

För att stärka föreningslivets och andra aktörers verksamheter har Stockholms stad flera olika typer av stöd till föreningar och organisationer som det går att ansöka om.