Scoutlägerstöd

Scoutföreningar som arrangerar scoutläger kan söka stöd för detta med en viss summa per deltagare och dag, om ni uppfyller rätt kriterier. Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Scoutföreningar kan ansöka om stöd för läger med övernattning för medlemmar 7-20 år.

Stödet består av

Stöd utbetalas med 35 kronor per deltagare och dag för läger under veckoslut (fredag-söndag) samt för läger under skollov och helgda­gar. Stöd betalas ut för minst 2 dagar och max 7 dagar i samband med övernattning.

Villkor för stöd

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förut­sättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad
 • Föreningen har beviljats medlemsaktivitetsstöd eller ny­bildningsstöd
 • Föreningen har inte sökt medlemsaktivitetsstöd för upp­tagna aktiviteter
 • Lägret ska ha minst en övernattning
 • Lägret ska ha sammanhängande övernattningar
 • Att inget barn som deltar i lägret behöver ta ledigt från skolan
 • Att minst fem medlemmar (7-20 år) har deltagit i lägret.

Ansökan

Stöd söks snarast efter genomfört läger. Det finns två ansöknings­perioder under året. Komplett ansökan inklusive bilagor ska ha in­kommit till idrottsförvaltningen senast:

 • 30 juni för läger slutförda under perioden 1 december – 31 maj
 • 15 december för läger slutförda under perioden 1 juni – 30 november

Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen redovis­ning.

Till ansökan bifogas:

 • lägerprogram
 • deltagarförteckning med namn, postadress och födelseår

Blanketter och dokument rörande stödet

Ansökan om scoutlägerstöd (pdf, 256 kb, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar 2020 (pdf, 245 kb, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Övriga föreningar och organisationer
Scouter

Uppdaterad