Scoutlägerstöd

Scoutföreningar som arrangerar scoutläger kan söka stöd för detta med en viss summa per deltagare och dag, om rätt kriterier uppfylls.

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Scoutföreningar kan ansöka om stöd för läger med övernattning för medlemmar 7–20 år med eller utan funktionsnedsättning samt unga vuxna med funktionsnedsättning upp till 25 år. Syftet med stödet är att läger med övernattning ska anordnas för medlemmar i scoutföreningarna.

Vad kan man få stöd för?

Stöd utbetalas med 35 kronor per deltagare och dag för läger under veckoslut (fredag–söndag) samt för läger under skollov och helgdagar. Stöd betalas ut för minst 2 dagar och max 7 dagar i samband med övernattning.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förutsättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
 • Föreningen har beviljats medlemsaktivitetsstöd eller nybildningsstöd.
 • Föreningen ska inte söka medlemsaktivitetsstöd för upptagna aktiviteter.
 • Lägret ska ha minst en övernattning.
 • Lägret ska ha sammanhängande övernattningar.
 • Att inget barn som deltar i lägret behöver ta ledigt från skolan.
 • Att minst fem medlemmar (7–20 år) eller unga vuxna med funktionsnedsättning upp till 25 år har deltagit i lägret.
 • Förteckning över vilka medlemmar som deltagit i respektive läger ska sparas hos föreningen i minst fyra år. Namn, postadress, födelseår och antal dagar respektive person deltagit i ska framgå av deltagarförteckningen.

Hur söker man stödet?

Stöd söks två gånger per år. Det finns två ansökningsperioder under året. Korrekt ifylld och komplett ansökan, inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast:

 • 30 juni för läger slutförda under perioden 1 december–31 maj.
 • 15 december för läger slutförda under perioden 1 juni–30 november.

Vad ska man bifoga ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

 • Lägerprogram för respektive läger.

Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen ansökan. För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas vidare.

Blanketter och dokument rörande stödet

2023 Ansökan om scoutlägerstöd (pdf)

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Övriga föreningar och organisationer

Scouter

Uppdaterad