Generella villkor och krav för kulturförvaltningens stöd

När du söker kulturstöd finns det generella villkor och krav som du måste uppfylla för att din ansökan ska beviljas. De generella villkoren är gemensamma för kulturförvaltningens alla stödformer.

Om du söker kulturstöd över 400 000 kronor ska du redogöra för hur ni arbetar mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier i er organisation. Redogörelsen gör du på en särskild blankett som du fyller i och bifogar till din ansökan. 

Redogörelse för arbetsgivaransvar beträffande hot, övergrepp och sexuella trakasserier (pdf, 197 kB, nytt fönster)

Generella villkor

 • Aktiviteten/verksamheten ska genomföras i Stockholms kommun.
 • Aktiviteten/verksamheten ska ha ett syfte som stämmer överens med syftet för stödet.
 • Aktiviteten/verksamheten måste äga rum först efter att din ansökan har blivit beviljad.
 • Du som söker stöd ska följa gällande svensk lagstiftning.
 • Alla former av kulturstöd omfattas av Stockholms stads styrdokument gällande demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män samt våldsbejakande extremism.
 • Verksamheten ska särskilt beakta sitt arbetsmiljöansvar beträffande hot, övergrepp och sexuella trakasserier.
 • Du som söker stöd ska ha bankgiro, plusgiro eller bankkonto registrerat i organisationens namn.
 • Du som söker stöd ska vara registrerad hos Skatteverket och ha haft organisationsnummer i minst ett år.
 • Din ansökan ska göras utifrån kulturförvaltningens anvisningar.
 • Du som söker stöd kan komma att kontrolleras via Skatteverket, Kronofogden och andra myndigheter.
 • Religiösa och partipolitiska program kan inte få stöd.

Krav för olika organisationsformer

Beroende på vilken organisationsform du har ska du bifoga olika handlingar. Handlingarna bifogar du som bilagor till din ansökan.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för olika organisationsformer.

Ideella föreningar


Ideella föreningar ska:

 • vara registrerade med organisationsnummer
 • bifoga föreningens stadgar
 • bifoga signerat senaste årsmötesprotokoll med styrelsens medlemmar
 • bifoga signerat senaste årsbokslut
 • bifoga kopia på firmatecknares legitimation
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska den ideella föreningen vara registrerad som arbetsgivare.

Enskilda firmor


Enskilda firmor ska:

 • bifoga signerat senaste förenklade årsbokslut (hämta blankett SKV 2150 på Skatteverkets hemsida)
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska den enskilda firman vara registrerad som arbetsgivare.

Handelsbolag och kommanditbolag


Handelsbolag och kommanditbolag ska:

 • bifoga signerat senaste årsbokslut
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska bolaget vara registrerat som arbetsgivare.

Ekonomiska föreningar


Ekonomiska föreningar ska:

 • bifoga föreningens stadgar
 • bifoga signerat senaste årsmötesprotokoll med styrelsens medlemmar samt namn på revisor
 • bifoga signerad senaste årsredovisning och verksamhetsberättelse
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska föreningen vara registrerad som arbetsgivare.

Aktiebolag


Aktiebolag ska:

 • bifoga underlag med namn på styrelsemedlemmar samt namn på revisor
 • bifoga verksamhetsberättelse
 • bifoga signerad senaste årsredovisning som registrerats hos Bolagsverket

Stiftelser


Stiftelse ska:

 • bifoga stadgar
 • bifoga underlag med namn på styrelsemedlemmar samt namn på revisor
 • bifoga verksamhetsberättelse
 • bifoga signerad senaste årsredovisning som registrerats hos Länsstyrelsen.

Uppdaterad