Ledarstöd till aktiviteter under skollov

Om er förening har aktiviteter under skollov kan ni söka stöd för ledare till aktiviteterna, om ni uppfyller rätt kriterier. Stödet kallas formellt "Lovstöd ledare" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Stöd kan sökas för verksamheter för barn som inte är bortresta un­der sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Verksamheten ska vara öppen för alla och inte enbart rikta sig till föreningens egna medlemmar.

Vad består stödet av

Stödet avser ledarkostnader och är 200 kr/timme/ledare. Maximal utbetalning är 10 000 kronor per vecka. Stöd utbetalas för maximalt fyra sjudagarsperioder under sommarlovet och maximalt en sjuda­garsperiod per lov under övriga lov.

Villkor för stöd

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förut­sättningar för stöd till ideella föreningar i Stockholms stad
 • Föreningen uppfyller villkoren för medlemsaktivitets­stöd
 • Aktiviteterna ska genomföras inom stadens gränser
 • Verksamheten ska pågå under tre till sju dagar un­der en sjudagarsperiod.
 • Verksamheten ska marknadsföras av föreningen
 • Aktiviteten ska vara utan kostnad (utöver eventuell ersättning för frivilliga måltider som erbjuds)
 • Föreningen får inte ställa krav på förkunskaper hos de som deltar
 • Minst en ansvarig ledare ska vara över 18 år
 • Samtliga ledare ska vara minst 14 år

Bedömnings-/prioriteringsgrunder

 • Stödet riktas framför allt till verksamheter i socioekonomiskt svaga ­områden, men kan sökas av föreningar i hela staden.
 • Varierat utbud
 • Ett upplägg av aktiviteter som medger att deltagare kan delta endast på vissa delar av lovaktiviteten om de så önskar

Ansökan

Ifylld ansökan inklusive bilagor ska ha inkommit till förvalt­ningen senast:

 • Sportlov - 1 februari
 • Påsklov – 10 mars
 • Sommarlov - 15 maj
 • Höstlov - 1 oktober
 • Jullov – 1 december

Blanketter och dokument rörande stödet

2021 Redovisning ersättning till ledare (pdf, 215 kb, nytt fönster)

2021 Ansökan om ledarstöd till aktiviteter under skollov (pdf, 293 kb, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar 2020 (pdf, 245 kb, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus
Djurorganisationer

Funktionsnedsättning
Funktionshindersorganisationer med fokus på barn

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga

Kultur
Föreningar för nationella minoriteter Föreningar med fokus på etnisk kultur Föreningar med inriktning på konst och kultur Unga kulturutövare

Övriga föreningar och organisationer
Scouter Spelföreningar

Uppdaterad