Nybildningsstöd

Har ni just bildat er förening? Då kan ni söka stöd för ert första verksamhetsår, om ni uppfyller rätt kriterier.

Ny e-tjänst för föreningsstöden på gång

I slutet av 2024 kommer idrottsförvaltningen införa nya rutiner för att ansöka om föreningsstöd. Ansökningar och redovisningar kommer att göras via en e-tjänst. 

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Vad kan föreningen söka stöd för?

Föreningen kan få 6 000 kronor i stöd för första verksamhetsåret.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förutsättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
  • Ha minst 20 medlemmar i åldrarna 7–20 år (födelseår rä­knas), där minst 50 procent är folkbokförda i
    Stock­holms stad.
  • Förening för personer med funktionsnedsättning ska ha minst tio medlemmar från 7 år och uppåt där minst 50 procent av samtliga medlemmar från 7 år och uppåt är folkbokförda i Stockholms stad.
  • Ordförande och/eller andra styrelseledamöter ska i samband med ansökan bekräfta att de tagit del av särskild information från idrottsförvaltningen som lämnas till nya föreningar i samband med ansökan om stöd.

Hur söks stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan inklusive bilagor ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast ett år efter föreningens bildande.

Vad ska bifogas till ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

  • Protokoll från bildandet (konstituerande möte), da­terat och underskrivet. Firmatecknare ska framgå med för- och efternamn samt fullständigt personnummer. Det ska även framgå hur föreningen får tecknas.
  • Besked från Skatteverket om tilldelning av organisationsnummer.

Blanketter och dokument rörande stödet

2024 Ansökan om nybildningsstöd (pdf)

Kontaktuppgifter till föreningen (pdf)

Använd alltid de senaste blanketterna

Var noga med att inte använda någon äldre version av blanketterna, utan använd de som är publicerade nu. Ta därför för vana att alltid ladda ned de senast publicerade blanketterna innan du ansöker om eller redovisar våra stöd.

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus

Djurorganisationer

Övriga föreningar och organisationer

Scouter Spelföreningar

Uppdaterad