Nybildningsstöd

Har ni just bildat er förening? Då kan ni söka stöd för ert första verksamhetsår, om ni uppfyller rätt kriterier.

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Vad kan man få stöd för?

Föreningen kan få 6000 kronor i stöd för första verksamhetsåret.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förutsättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
  • Ha minst 20 medlemmar i åldrarna 7–20 år (födelseår räknas), där minst 50 procent är folkbokförda i Stockholms stad.
  • Förening för personer med funktionsnedsättning ska ha minst tio medlemmar från 7 år och uppåt där minst 50 procent av samtliga medlemmar från 7 år och uppåt är folkbokförda i Stockholms stad.
  • Ordförande och/eller andra styrelseledamöter ska i samband med ansökan bekräfta att de tagit del av särskild information från förvaltningen som lämnas till nya föreningar i samband med ansökan om stöd.

Hur söker man stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan inklusive bilagor ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast sex månader efter föreningens bildande.

Vad ska man bifoga till ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

  • Protokoll från bildandet (konstituerande möte), daterat och underskrivet. Firmatecknare ska framgå med för- och efternamn samt fullständigt personnummer. Det ska även framgå hur föreningen får tecknas.

Blanketter och dokument rörande stödet

2023 Ansökan om nybildningsstöd (pdf)

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus

Djurorganisationer

Övriga föreningar och organisationer

Scouter Spelföreningar

Uppdaterad