Nybildningsstöd

Har ni just bildat er förening? Då kan ni söka stöd för ert första verksamhetsår, om ni uppfyller rätt kriterier. Stödet kallas formellt "nybildningsstöd" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Nybildad förening har möjlighet att söka stöd för sitt första verk­samhetsår. Föreningen kan beviljas 6000 kronor.

Villkor för att få stöd

  • uppfylla idrottsnämndens allmänna förutsättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad
  • ha minst 20 medlemmar i åldrarna 7-20 år (födelseår rä­knas), där minst 50 procent är mantalsskrivna i Stock­holms stad
  • förening för personer med funktionsnedsättning ska ha minst tio medlemmar 7-20 år där minst 50 procent av samtliga medlemmar från 7 år och uppåt är mantals­skrivna i Stockholms stad
  • ordförande och/eller andra styrelseledamöter ska delta i obligatorisk utbildning om villkor för stöd som idrottsförvaltningen anordnar.

Ansökan

Ifylld ansökan inklusive bilagor ska ha inkommit till idrottsför­valt­ningen senast sex månader efter föreningens bildande.

Till ansökan bifogas:

  • protokoll från bildandet (konstituerande styrelsemöte), da­terat och underskrivet. Firmatecknare ska framgå med för- och efternamn samt personnummer

Blanketter och dokument rörande stödet

2021 Ansökan om nybildningsstöd (pdf, 224 kb, nytt fönster)

2021 Kontaktuppgifter till styrelsen (pdf, 108 kb, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar 2020 (pdf, 245 kb, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus
Djurorganisationer

Funktionsnedsättning
Funktionshindersorganisationer med fokus på barn

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga

Kultur
Föreningar för nationella minoriteter Föreningar med fokus på etnisk kultur Föreningar med inriktning på konst och kultur Unga kulturutövare

Övriga föreningar och organisationer
Scouter Spelföreningar

Uppdaterad