Föreningsstöd på Kungsholmen

Driver du en lokal förening på Kungsholmen? Då kan du ansöka om stöd från Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Kungsholmens stadsdelsnämnd kan bevilja stöd till ideella föreningar och organisationer som förstärker förvaltningens kärnverksamheter. Kärnverksamheterna finns inom socialtjänst, äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet.

Syftet är att stödja verksamheter som är värdefulla för samhället som helhet och som kompletterar stadens egna verksamheter.

Föreningsstödet används för att

  • stärka och öka det lokala kultur- och föreningslivet och stärka ideella verksamheters förutsättningar
  • ge dig som invånare möjlighet att ta del av verksamheter, aktiviteter och kultur med god kvalitet
  • uppmuntra dig som invånare att i organiserade och demokratiska former, engagera dig i socialt och kulturellt arbete.

Föreningsstöd från stadsdelsnämnden är ett komplement till andra förvaltningars stöd och bidrag, till exempel bidrag från kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. Ibland görs undantag där stöd ges till verksamheter som även fått stöd eller bidrag från en annan förvaltning, till exempel om det rör sig om ett samarbetsprojekt.

Fördelningen av stöd sker med utgångspunkt från nämndens beslutade budget och prioriteringar.

Ansökan om föreningsstöd kan göras en gång per år, senast den 31 december.

Uppdaterad