Föreningsstöd på Kungsholmen

Driver du en lokal förening på Kungsholmen? Då kan du ansöka om stöd från Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Kungsholmens stadsdelsnämnd kan bevilja bidrag till ideella föreningar och organisationer som förstärker förvaltningens kärnverksamheter. Kärnverksamheterna finns inom socialtjänst, äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet.

Syftet är att stödja verksamheter som är värdefulla för samhället som helhet och som kompletterar stadens egna verksamheter.

Föreningsstödet används för att

  • stärka och öka det lokala kultur- och föreningslivet och stärka ideella verksamheters förutsättningar
  • ge dig som invånare möjlighet att ta del av verksamheter, aktiviteter och kultur med god kvalitet
  • uppmuntra dig som invånare att i organiserade och demokratiska former, engagera dig i socialt och kulturellt arbete.

Föreningsstöd från stadsdelsnämnden är ett komplement till andra förvaltningars bidrag, till exempel bidrag från kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. Ibland görs undantag där bidrag ges till verksamheter som även fått bidrag från en annan förvaltning, till exempel om det rör sig om ett samarbetsprojekt.

Fördelningen av bidrag sker med utgångspunkt från nämndens beslutade budget och prioriteringar.

Ansökan om föreningsbidrag kan göras vid två tillfällen under året, senast den sista februari respektive sista augusti. 

Regler för bidrag till lokala föreningar (pdf, nytt fönster)

Ansökan om föreningsbidrag 2022 (pdf, nytt fönster)

 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Registrator
Box 49039
100 28 Stockholm

Ansökan 2022

Ansökan för 2022 är nu öppen. Sista ansökningsdag är den 31 augusti.

Uppdaterad