Föreningsstöd i Hägersten-Älvsjö

Driver du en lokal förening i Hägersten-Älvsjö? Då kan du ansöka om stöd från Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd. Stödet ges som verksamhetsbidrag eller arrangörsstöd.

Syftet med föreningsstödet är att stödja verksamheter som är värdefulla för samhället som helhet och som kompletterar stadens egna verksamheter.

Föreningsstödet används för att:

  • stärka och öka det lokala kultur- och föreningslivet och stärka ideella verksamheters förutsättningar
  • ge dig som invånare möjlighet att ta del av verksamheter, aktiviteter och kultur med god kvalitet
  • uppmuntra dig som invånare att i organiserade och demokratiska former, engagera dig i socialt och kulturellt arbete

Föreningsstöd från stadsdelsnämnden är ett komplement till andra förvaltningars bidrag, till exempel bidrag från kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. Ibland görs undantag där bidrag ges till verksamheter som även fått bidrag från en annan förvaltning, till exempel om det rör sig om ett samarbetsprojekt.

Lokala regler för föreningsstöd

Vilka föreningar kan ansöka om stöd?

Dessa villkor måste uppfyllas för att din förening ska kunna beviljas föreningsstöd.
Verksamheten är ideell (det vill säga inte ha som syfte att generera ekonomisk vinning) och uppbyggd på demokratiska principer och värderingar.

  • Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden
  • Föreningen ska verka för medlemmar eller boende inom stadsdelsområdet och verksamheten är öppen för nya medlemmar att engagera sig

Blanketter och anvisningar

Anvisningar lokala regler för stöd till föreningar Hägersten-Älvsjö, (pdf, 264 kB, nytt fönster)

Blankett Ansökan om föreningsstöd 2021, (pdf, 287 kB, nytt fönster) 

Redovisningblankett 2020, (pdf, 156 kB, nytt fönster)

Redovisningsblankett 2021, (pdf, 722 kB, nytt fönster)

Ansökan för föreningsbidrag 2021

Ansökan om verksamhetsbidrag ska vara stadsdelsförvaltningen tillhanda senast 31 januari 2021.

Ansökan för arrangörsstöd är öppen två gånger per år med sista ansökningsdatum 31 januari och 31 augusti 2021.

Uppdaterad