Föreningsstöd i Järva

Ni som driver en ideell förening inom Järva stadsdelsområde kan ansöka om bidrag till er verksamhet från Järva stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens stöd till det lokala ideella föreningslivet ska stärka den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet inom stadsdelsområdet.

Ansökan om föreningsbidrag görs varje år och medel fördelas en gång om året. Fördelningen sker med utgångspunkt från nämndens beslutade budget och prioriteringar.

Den första juli 2023 bildades Järva stadsdelsnämnd. Hösten 2023 kommer Järva stadsdelsnämnd att anta lokala riktlinjer för föreningsbidrag. När de är klara kommer de att publiceras här på webbplatsen tillsammans med information om hur man som förening ansöker om föreningsbidrag för 2024.

Riktlinjer för föreningsbidrag Spånga-Tensta (pdf)

Riktlinjer för föreningsbidrag Rinkeby-Kista (pdf)

Återrapportering

Återrapportering av föreningsbidrag beviljat av Spånga-Tensta eller Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för 2023 ska återrapporteras till Järva stadsdelsnämnd.

Det görs senast 1 februari avseende bidrag från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och senast 29 februari för bidrag från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Detta gäller även föreningsbidrag som beviljades i de extra utlysningarna under våren 2023. Fyll i blanketten som finns på den här sidan och skicka med post eller e-post till stadsdelsförvaltningen.

Blanketten ska skrivas ut och undertecknas.

Järva stadsdelsförvaltning
Box 4066
163 04 Spånga

E-post: funktionsbrevlada.sd01.jarva@stockholm.se

Återrapporteringsblankett 2022, Spånga-Tensta (pdf)

Blankett för återrapportering av föreningsbidrag, Rinkeby-Kista (docm)

Föreningsstöd

Föreningslivet kan få vägledning och stöd. Du kan till exempel få hjälp med:

  • Vägledning och kontakter
  • Föreningsstöd i Stockholms stad
  • Verksamhetsstöd
  • Föreningslivet i Järva.

Kontakta oss via e-post.

E-post: foreningsstod.jarva@stockholm.se

Gå med i vårt föreningsregister

Genom att skriva upp din förening i Järva stadsdelsförvaltnings föreningsregister kan du vara säker på att ni får all information som riktar sig till föreningar i stadsdelsområdet. Ni får bland annat inbjudningar till möten och föreläsningar men också information om när det finns olika typer av stöd att ansöka om.

Mejla till Järva föreningsstöd för att skriva upp din förening. 

E-post: foreningsstod.jarva@stockholm.se

Uppdaterad