Ansök om och redovisa kulturstöd

Använd vår ansökningsportal för att ansöka om kulturstöd eller redovisa ett beviljat kulturstöd.

I ansökningsportalen kan du ansöka om och redovisa följande stöd:

  • Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang
  • Stöd till eget skapande, delaktighet och folkbildning
  • Stöd till lokalförvaltande organisationer
  • Stöd till studieförbund
  • EU-projektstöd
  • Ateljé- och studiostöd
  • Stöd till kulturetablering och utveckling
  • Särskilt stöd till de sverigefinska, samiska och tornedalska minoriteterna.

Stöd till ungas egna kulturprojekt

Du kan inte använda ansökningsportalen för att ansöka om stöd till ungas egna kulturprojekt. För att ansöka om och redovisa detta stöd, följ instruktionerna på stödsidan:

Uppdaterad