Redovisa kulturstöd

Använd vår e-tjänst för att redovisa ett beviljat stöd.

Med e-tjänsten Redovisa stöd kan du redovisa följande stöd:

  • Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang
  • Stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning
  • EU-projektstöd
  • Stöd till kulturetablering och utveckling
  • Särskilt stöd till de sverigefinska, samiska och tornedalska minoriteterna

Ska du redovisa ett tidigare beviljat stöd inte som längre går att söka? Använd e-tjänsten även för att redovisa:

  • Kulturstöd, tryck på knappen Påbörja din redovisning och ange ditt organisationsnummer. Då skickas du till rätt e-tjänst.
  • Utvecklingsstöd, tryck på knappen Påbörja din redovisning och ange ditt organisationsnummer. Då skickas du till rätt e-tjänst.

Uppdaterad