Stöd till de sverigefinska, samiska och tornedalska minoriteterna

Du som talar finska, samiska och meänkieli kan söka kulturstöd för kulturprogram som stärker något av språken eller de sverigefinska, finskromska, samiska och tornedalska kulturuttrycken.

Arbetar du eller din verksamhet med programverksamhet som stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur kan du eller din verksamhet söka kulturstöd för nationella minoriteter.

Stödet kan sökas för

  • kulturprogram som stärker de finska, samiska och tornedalska språken
  • kulturprogram/evenemang för minoritetens äldre
  • kulturprogram för barn och unga på finska, samiska och meänkieli

Krav för att få beviljat stöd

  • att sökande är en sverigefinsk, finskromsk, samisk eller tornedalsk förening
  • att programmet eller evenemanget är öppet för alla som talar finska, samiska eller meänkieli

Detta stöd har fokus på de finska, samiska och tornedalska språken och kvaliteten i programmet bedöms utifrån språk- och kulturbevarande samt kulturskapande.

Generella villkor och krav 

Ansökningsdatum och besked

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 15.00 sista ansökningsdag. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum.

  • Utlysningen öppnar den 11 mars. Sista ansökningsdag den 5 april klockan 15.00. Besked om beslut den 7 maj 2024.

Ansök om och redovisa stöd

Använd vår ansökningsportal för att ansöka om stöd eller redovisa ett beviljat stöd.

Om din ansökan har blivit beviljad

Det finns några viktiga saker för dig att tänka på när du har fått din ansökan beviljad. Detta gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet och hur du ska lämna in din redovisning efter att programmet är avslutat.

Det ska tydligt stå i allt informationsmaterial att Stockholms stad har beviljat stöd till aktiviteten/verksamheten. Till exempel på webbplats, i sociala medier, tidskrifter, i programblad eller på affischer. I materialet ska det stå med text: Med stöd från Stockholms stad. Stockholms stad ska aldrig anges som medarrangör och stadens logotyp får inte användas.

Du kan ladda ner texten ”Med stöd från Stockholms stad” för tryck och digital publicering här på webbplatsen.

Text tryck svart (eps)
Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)
Text digital vit (png)

Skjuts programmet/verksamheten upp eller ändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan ska du skriftligen meddela det direkt till kulturförvaltningen. Om förändringarna är stora kan det innebära att du måste betala tillbaka pengar.

Detsamma gäller om du inte använder det stöd du har fått beviljat eller får pengar över från stödet när programmet/verksamheten är avslutad.

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från de senaste åren. Vill du få information om ansökningar som beviljats tidigare än så hänvisar vi till kulturförvaltningens registratur, kultur@stockholm.se

Sameföreningen i Stockholm
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Finska föreningen i Stockholm
Beviljat belopp: 130 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Sverigefinska kulturens vänner / Ruotsinsuomalaisen kultturin ystävä
Beviljat belopp: 70 000 kronor

Tornedalingar i Stockholm
Beviljat belopp: 70 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Kooperativet Sverigefinsk bok och kultur i Stokholm ekonomisk förening
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm
Beviljat belopp: 192 200 kronor

Finska föreningen i Stockholm
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans
Beviljat belopp: 96 800 kronor

Slipvillan ekonomisk förening
Beviljat belopp: 90 000 kronor

Sverigefinska kulturens vänner / Ruotsinsuomalaisen kultturin ystävä
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Teatteri Sydänkäpy
Beviljat belopp: 41 000 kronor

Tukholman karjalaisten kilta (Karelska gillet i Stockholm)
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Kooperativet Sverigefinsk bok och kultur i Stokholm ekonomisk förening
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Finska föreningen i Stockholm
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm
Beviljat belopp: 151 000 kronor

Finska föreningen i Stockholm
Beviljat belopp: 90 000 kronor

Romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm
Beviljat belopp: 65 714 kronor

Teatteri Sydänkäpy
Beviljat belopp: 38 000 kronor

Sverigefinska kulturens vänner / Ruotsinsuomalaisen kultturin ystävä
Beviljat belopp: 35 000 kronor

Finskan Paula Vartiainen
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Kooperativet Sverigefinsk bok och kultur i Stokholm ekonomisk förening
Beviljat belopp: 10 000 kronor

Beviljade ansökningar, ansökningsomgång 2021

Beslutsdatum 2021-05-06

STOCKHOLMS KALEVALA FÖRENING             
Beviljat belopp: 30 000 kronor

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 57 000 kronor

ROMER, KULTUR, FRITID, KUNSKAP OCH TOLERANS        
Beviljat belopp: 68 000 kronor

FINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM                 
Beviljat belopp: 58 000 kronor

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 17 000 kronor

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 32 000 kronor

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 42 000 kronor

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 100 000 kronor

SVERIGEFINSKA KULTURENS VÄNNER/ RUOTSINSUOMALAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄ                  
Beviljat belopp: 38 000 kronor

Kooperativet Sverigefinsk Bok och Kultur i Stockholm, ekonomisk f                     
Beviljat belopp: 29 000 kronor

STOCKHOLMS KALEVALA FÖRENING               
Beviljat belopp: 28 000 kronor

TEATTERI SYDÄNKÄPY                    
Beviljat belopp: 32 000 kronor

KAVERI-KOLLEKTIVET                     
Beviljat belopp: 56 000 kronor

Beviljade ansökningar, ansökningsomgång 2020

Beslutsdatum 2020-03-12

Finska föreningen i Stockholm
Musikpjäs. Leena-Kaisa Kivioja läser
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Finska föreningen i Stockholm Ikinuoret
Aktiva seniorer i Alvik
Beviljat belopp: 10 000 kronor

Föreningen Kantele- och kalevala vänner
Sverigefinsk kantelefestival
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Kaveri-kollektivet
Sverigefinskt disco
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Kooperativet Sverigefinsk Bok och Kultur i Stockholm
Poetry Slam, scenpoesi för sverigefinländare
Beviljat belopp: 5 000 kronor

Kooperativet Sverigefinsk Bok och Kultur i Stockholm
Författarträffar i Finska Bokhandel.
Beviljat belopp: 10 000 kronor

Romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans
Finskromsk kulturvecka och firandet av romernas nationaldag
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Romsk syförening
Finskromsk modedesign och matlagningskonst
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Romsk syförening
Produktion av bok om den finskromska kvinnan
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Suomikoti
Mötesplats med café
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Sverigefinska kulturens vänner
Fira Valborg "Vappu" på finskt vis
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Sverigefinska kulturens vänner/Ruotsinsuomalaisen kulttuurin ystävä
Sverigefinska bok- och kulturmässan 2020
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Teatteri sydänkäpy
Spegelbild/Peilikuva
Beviljat belopp: 15 000 kronor

Tornedalingar i Stockholm
Onsdagsträffar med författare, musiker
Beviljat belopp: 70 000 kronor

Tukholman karjalaisten kilta/Karelska gillet i Stockholm
Värna karelsk kultur, traditioner och språk
Beviljat belopp: 10 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm
Språk- och kulturutvecklande program för den samiska minoritetens barn, unga, vuxna, familjer och äldre i Stockholms stad 2020
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Beviljade ansökningar, ansökningsomgång 2

Beslutsdatum 2019-09-09

Finska föreningen i Stockholm
Finska föreningen i Stockholm firar 125 år
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Finska föreningen i Stockholm Ikinuoret
Kultur för finsktalande pensionärer
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Kooperativet Sverigefinsk Bok och Kultur i Stockholm
Författarträff med finländsk författare Outi Pakkanen
Beviljat belopp: 4 000 kronor

Kooperativet Sverigefinsk Bok och Kultur i Stockholm
Skrivarkurs på finska för lite mer erfarna skribenter
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Romsk Syförening
Romskt kulturprogram med modevisning, fotoutställning och musik
Beviljat belopp: 91 854 kronor

Sameföreningen i Stockholm
Kurs i pärlbroderi
Beviljat belopp: 18 146 kronor

Tornedalingar i Stockholm
Musikalisk soaré med den tornedalska duon Meän poijat
Beviljat belopp: 13 000 kronor

Tukholman Karjalaisten Kilta, Karelska gillet i Stockholm
Värna karelsk kultur och traditioner – kulturprogram, föreläsningar, samkväm och musik
Beviljat belopp: 15 000 kronor

Beviljade ansökningar, ansökningsomgång 1

Beslutsdatum 2019-05-16

Arctic Minds AB                                                          
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Kaveri-kollektivet                                                          
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm, Skrivarkurs
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Romer i samhället - Stockholm RIS                             
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Sverigefinska Kulturens vänner/ ruotsinsuomalaisen kulttuurinystävä Beviljat belopp: 20 000 kronor

Teatteri Sydänkäpy                                                       
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm, Studiecirkel i sydsamiska
Beviljat belopp: 17 000 kronor

Tornedalingar i Stockholm                     
Beviljat belopp: 15 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm, Lulesamiskt språkkafé
Beviljat belopp: 14 000 kronor

Föreningen Suomikoti                                                  
Beviljat belopp: 10 000 kronor

Mer om nationella minoriteter

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad